Thuế TNCN đối với khoản tiền thưởng của cá nhân nước ngoài

26/01/2018 669 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về chính sách thuế TNCN đối với khoản tiền thưởng của cá nhân nước ngoài

– Tại Điều 1, Mục I, Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/9/2008 hướng dẫn cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam…”

Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau:

– Có nơi ở đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú…

– Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của hợp đồng thuê từ 90 ngày trở lên trong năm tính thuế

Theo hướng dẫn tại công văn số 3473/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 8/9/2010 về Thuế TNCN thì cá nhân đáp ứng điều kiện có hợp đồng thuê nhà với thời hạn của hợp đồng thuê từ 90 ngày trở lên trong năm tính thuế là đối tượng cư trú chỉ áp dụng trong trường hợp cá nhân đó không chứng minh được là đối tượng cư trú của nước nào.

Nếu ở Việt Nam trên 90 ngày và dưới 183 ngày trong năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đến Việt Nam nhưng chứng minh được là đối tượng cư trú của một nước khác thì cá nhân đó vẫn là đối tượng không cư trú tại Việt Nam.

– Tại Điều 1 Thông tư số 160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

Đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân và thời gian miễn thuế thu nhập cá nhân:

Đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/12/2009 bao gồm cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn; từ chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán); từ bản quyền; từ nhượng quyền thương mại.

Đối với thu nhập từ tiền lương tiền công

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (×) với thuế suất 20%.

Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định như đối với thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công tại Việt Nam trong trường hợp cá nhân không cư trú làm việc đồng thời ở Việt Nam và nước ngoài nhưng không tách riêng được phần thu nhập phát sinh tại Việt Nam  thực hiện theo công thức sau:

Đối với trường hợp cá nhân người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam:

Tổng số ngày làm việc trong năm được tính theo chế độ quy định tại Bộ Luật Lao động của Việt Nam.

Tổng cục thuế nhận được công văn 11122015/HR-BVNDN ngày 10/12/2015 của Công ty TNHH Nagase Việt Nam và công văn 811778/CT-HTr ngày 22/12/2015 của Cục thuế TP. Hà Nội về thu nhập cá nhân. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền thưởng của cá nhân nước ngoài đối với thu nhập nhận được sau khi quyết toán thuế TNCN, đã rời khỏi Việt Nam tại Công ty TNHH Nagase Việt Nam và đối với khoản tiền hỗ trợ vận chuyển hành lí từ Việt Nam về Nhật Bản của người nước ngoài sau khi đã quyết toán thuế TNCN, đã rời khỏi Việt Nam tại Công ty TNHH Aerospace Việt Nam, tổng cục Thuế thống nhất với trả lời và nội dung đề xuất của cục thuế TP.Hà Nội được nêu tại công văn 811778/CT-HTr ngày 22/12/2015

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO