Thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng ki ốt tại các chợ

17/03/2018 774 lượt xem    

Trường hợp cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng ki ốt tại chợ phát sinh thu nhập thì thực hiện nộp thuế TNCN và thuế GTGT dựa trên cơ sở nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 3172/TCT-TNCN, ngày 07 tháng 08 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Tại Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu Tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam quy định

“L: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Ngành này gồm: Hoạt động của chủ hợp đồng đất, các đại lý, các nhà môi giới trong những hoạt động sau: mua hoặc bán bất động sản, cho thuê bất động sản, cung cấp các dịch vụ về bất động sản khác như định giá bất động sản hoặc hoạt động của các đại lý môi giới bất động sản.

Ngành này cũng gồm:

– Sở hữu hoặc thuê mua tài sản được thực hiện trên cơ sở phí hoặc hợp đồng;

– Xây dựng cấu trúc, kết hợp với việc duy trì quyền sở hữu hoặc thuê mua cấu trúc này;

– Quản lý tài sản là bất động sản.”

Tại Điều 483 Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định:

“Điều 483Cho thuê lại

Bên thuê có quyền cho thuê lại tài sản mà mình đã thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý.”

Tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“1. Thu nhập từ kinh doanh

Thu nhập từ kinh doanh là thu nhập có được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực sau:

a) Thu nhập từ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật như: sản xuất, kinh doanh hàng hóa; xây dựng; vận tải; kinh doanh ăn uống; kinh doanh dịch vụ, kể cả dịch vụ cho thuê nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác.”

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 1667/CT-TTHT ngày 28/5/2015 của Cục Thuế tỉnh Lào Cai về việc hướng dẫn cách tính thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng ki ốt chợ. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Lào Cai được biết:

Theo báo cáo của Cục Thuế và hồ sơ kèm theo, căn cứ vào những quy định trên, trường hợp cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng ki ốt tại chợ phát sinh thu nhập thực hiện nộp thuế TNCN cho phần thu nhập nhận được và thuế GTGT trên phần doanh thu từ hoạt động kinh doanh cho thuê bất động sản.

Căn cứ tính thuế và cách xác định thu nhập chịu thuế TNCN, doanh thu tính thuế GTGT đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh được hướng dẫn tại Điều 7 và Điều 8 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính và Điều 22 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính và Điều 4 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO