Thuế TNCN đối với cá nhân làm việc tại văn phòng công ty nằm ngoài khu kinh tế

27/02/2018 568 lượt xem    

Theo các bạn, liệu rằng cá nhân làm việc tại bộ phận văn phòng công ty ở ngoài Khu kinh tế có được miễn giảm thuế TNCN hay không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về việc nộp thuế TNCN đối với cá nhân làm việc tại văn phòng công ty nằm ngoài khu kinh tế theo hướng dẫn tại Công văn số 739/TCT-TNCN ngày 25 tháng 02 năm 2016, cụ thể như sau:

– Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 5/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm thuế TNCN đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2014 và thay thế Thông tư số 176/2009/TT-BTC ngày 9/9/2009 của Bộ Tài chính quy định:

“Người nộp thuế được giảm thuế TNCN theo hướng dẫn tại Thông tư này là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo quy định của pháp luật về thuế TNCN, làm việc tại Khu kinh tế, cụ thể gồm:

  1. Cá nhân ký hợp đồng lao động với Ban quản lý Khu kinh tế, cơ quan quản lý Nhà nước tại Khu kinh tế và thực tế làm việc tại Khu kinh tế.
  2. Cá nhân ký hợp đồng lao động với tổ chức, cá nhân có cơ sở kinh doanh tại Khu kinh tế và thực tế làm việc tại Khu kinh tế.

…”.

Trả lời công văn số 72/CT-TNCN ngày 14/01/2016 của Cục Thuế Tỉnh Bình Định về việc nộp thuế TNCN đối với cá nhân làm việc tại văn phòng công ty nằm ngoài khu kinh tế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên, cá nhân làm việc tại bộ phận văn phòng công ty ở ngoài Khu kinh tế không thuộc đối tượng được giảm thuế TNCN.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO