Thuế TNCN đối với cá nhân không lưu trú tại Việt Nam

15/01/2018 746 lượt xem    

Có khá nhiều người còn vướng mắc về việc kê khai tính nộp thuế TNCN đối với các cá nhân không lưu trú. Đối tượng nào phải kê khai tính nộp thuế? Cách tính thuế trên từng loại thu nhập như thế nào?…Bài viết này sẽ giúp các bạn giải quyết những thắc mắc đó.

Theo Điều 2 Nghị định 65/2013/NĐ-CP:

Người nộp thuế

  1. Người nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế. Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế như sau:
  2. a) Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập;
  3. b) Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập.
  4. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau:
  5. a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;

Cá nhân có mặt tại Việt Nam theo quy định tại điểm này là sự hiện diện của cá nhân đó trên lãnh thổ Việt Nam.

  1. b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau:

– Có nơi ở đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú;

– Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế.

  1. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này.

Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn cách tính thuế TNCN đối với cá nhân không lưu trú như sau:

1. Cá nhân không cư trú chỉ có thu nhập từ tiền công, tiền lương.

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập chịu thuế X Thuế suất 20%

2. Cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh doanh

Thuế TNCN phải nộp = Doanh thu x Thuế suất

Thuế suất

–    Quy định cụ thể:

+ 1% đối với hoạt động kinh doanh hàng hoá.

+ 5% đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ.

+ 2% đối với hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải và hoạt động kinh doanh khác.

3. Cá nhân không cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Thuế TNCN phải nộp = tổng số tiền nhận được từ việc chuyển nhượng phần vốn tại các tổ chức, cá nhân Việt Nam x thuế suất 0,1%.

Lưu ý: không phân biệt việc chuyển nhượng được thực hiện tại Việt Nam hay tại nước ngoài

4. Cá nhân không cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Thuế TNCN phải nộp = giá chuyển nhượng bất động sản x thuế suất 2%.

5. Cá nhân không cư trú có thu nhập từ trúng thưởng, quà tặng, thừa kế

Thuế TNCN = Thu nhập tính thuế x thuế suất 10%.

Khấu trừ thuế đối với cá nhân không lưu trú

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:

Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập chịu thuế cho cá nhân không cư trú có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập. Số thuế phải khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Chương III (từ Điều 17 đến Điều 23) Thông tư này.

Theo công văn số 75231/CT-TTHT ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về các vướng mắc trong chính sách thuế TNCN. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên và theo trình bày tại công văn số HMS/123-RO ngày 09/11/2016 của Văn phòng đại diện Hiatachi Metals Singapore PTE.LTD tại Hà Nội Ông Yamazaki là cá nhân không cư trú tại Việt Nam, không tách được thu nhập ở nhiều nơi và một số khoản chi phí đi lại, vé máy bay nội địa… trong thời gian ông Yamazaki làm việc tại Việt Nam sẽ do Văn phòng đại diện Hiatachi Metals Singapore PTE.LTD tại Hà Nội chi trả. Ông Yamazaki nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế TNCN tại Cục thuế Thành phố Hà Nội.

Ví dụ:

Ông X là người nước ngoài được nhà thầu dầu khí Y điều chuyển đến làm việc tại giàn khoan trên thềm lục địa Việt Nam. Theo quy định tại hợp đồng lao động, chu kỳ làm việc của ông X tại giàn khoan là 28 ngày liên tục, sau đó được nghỉ 28 ngày. Nhà thầu Y thanh toán cho ông X các khoản tiền vé máy bay từ nước ngoài đến Việt Nam và ngược lại mỗi lần đổi ca, chi phí cung cấp trực thăng đưa đón ông X chặng từ đất liền Việt Nam ra giàn khoan và ngược lại, chi phí lưu trú trong trường hợp ông X chờ chuyến bay trực thăng đưa ra giàn khoan làm việc thì không tính các khoản tiền này vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của ông X.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO