Thuế suất thuế GTGT 0% áp dụng đối với hoạt động xây dựng nhà xưởng cho doanh nghiệp chế xuất

01/02/2018 704 lượt xem    

Bài viết sau sẽ giải đáp vướng mắc về thuế suất thuế GTGT 0% áp dụng đối với hoạt động xây dựng nhà xưởng cho doanh nghiệp chế xuất theo hướng dẫn tại công văn 1714/TCT-CS ngày 28/04/2017

Tại khoản 6, Điều 2 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế quy định:

Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp xuất khẩu toàn bộ sản phẩm hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Tại Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP nêu trên (đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 9/11/2015 của Chính phủ) quy định:

Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất được áp dụng quy định đối với khu phi thuế quan trừ ưu đãi riêng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu. Doanh nghiệp chế xuất được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc trong văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trong trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chế xuất được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hệ thống tường rào, có cổng và cửa ra, vào, bảo đảm điều kiện cho sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan.

Doanh nghiệp chế xuất được mua vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chế xuất, người bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu và hải quan đối với vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam.

Thủ tục hải quan, kiểm tra và giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo pháp luật về hải quan.

Căn cứ khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về khu phi thuế quan.

Đối tượng không chịu thuế GTGT:

Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên quy định về thuế suất 0%.

Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5905/CT-KTT1 ngày 22/11/2016 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ vướng mắc về thuế suất thuế GTGT 0% áp dụng đối với hoạt động xây dựng nhà xưởng cho doanh nghiệp chế xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Phú Thọ Matsuoka là doanh nghiệp chế xuất thì quan hệ trao đổi hàng hóa giữa Công ty TNHH Phú Thọ Matsuoka với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, không phải khu phi thuế quan là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp Văn phòng điều hành (VPĐH) Công ty Fujita đã đăng ký kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu với tên người nộp thuế là Công ty Fujita Corporation – Nhật Bản – Nhà thầu Dự án cải tạo nhà xưởng Phú Thọ Matsuoka tại Phú Thọ; mã số thuế 2600956249 thì hoạt động xây dựng, cải tạo công trình của VPĐH Công ty Fujita ở trong khu phi thuế quan thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Để được khấu trừ/ hoàn thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho hoạt động xây dựng, cải tạo nhà xưởng cho Công ty TNHH Phú Thọ Matsuoka, VPĐH Công ty Fujita phải đáp ứng các quy định tại Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO