Thuế nhập khẩu hệ thống giá đỡ xoay các dự án nhà máy điện mặt trời

13/01/2021 614 lượt xem    

thue-va-phi-khac-thue-nhap-khau-2

Công văn số: 6676/TCHQ-TXNK 202

v/v thuế nhập khẩu hệ thống giá đỡ xoay các dự án nhà máy điện mặt trời do Tổng cục Hải quan ban hành

Kính gửi:

– Công ty TNHH Năng lượng Surya Prakas Việt Nam;
(Tập đoàn Hà Đô, số 8, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội)
– Công ty Cổ phần Mặt trời đỏ Bình Thuận;
(Thôn Sông Khiêng, xã Sông Lỹ, huyện Bắc Bình, Bình Thuận)
– Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam.
(Tòa nhà Trung Nam, số 7A/68 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP. HCM)

Trả lời các công văn số 2038/CV-RSBT ngày 17/8/2020 của Công ty Cổ phần Mặt Trời Đỏ Bình Thuận, số 240a/CTSP-INFRA1 ngày 17/7/2020 của Công ty TNHH Năng lượng Surya Prakash Việt Nam, công văn số 830/020/CV/TNG ngày 24/8/2020 của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam về việc miễn thuế nhập khẩu “Hệ thống giá đỡ xoay” tạo tài sản cố định của các dự án Nhà máy điện mặt trời, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 14 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, bao gồm:

– Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị;

– Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án.

– Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

Căn cứ xác định vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tiêu chí xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Căn cứ điểm 3 mục III phần A Phụ lục I về danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định đầu tư phát triển nhà máy điện thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

Căn cứ ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn 2798/BKHCN-ĐTG ngày 18/9/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn 6469/BKHĐT-KTCN ngày 30/9/2020.

Căn cứ quy định và ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì: (i) Hệ thống giá đỡ xoay và thiết bị điều khiển, giám sát đồng bộ là hệ thống bao gồm nhiều cụm linh kiện như: giá đỡ, hệ thống truyền động xoay giá đỡ, hệ thống cảm biến góc chiếu mặt trời, góc xoay giá đỡ, hệ thống điện điều khiển và giám sát, phần mềm điều khiển…; hệ thống có tác dụng nâng đỡ các tấm pin năng lượng mặt trời và xoay theo hướng mặt trời, là một bộ phận không thể tách rời đối với hệ thống pin thống này được coi là thiết bị); (ii) Hệ thống giá đỡ xoay và thiết bị điều khiển, giám sát đồng bộ có ký hiệu Safe Track Horizon 4 do Ideematec Deutschland GmbH (Đức) sản xuất được Công ty TNHH Năng lượng Surya Prakash Việt Nam năng lượng mặt trời; hiện nay đã có tiêu chuẩn quốc tế IEC 62817:2017 đối với thiết bị này (theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 62817:2017 thì hệ nhập khẩu (có cấu tạo như mô tả tại công văn số 240a/CTSP-INFRA1); Hệ thống giá đỡ xoay và thiết bị điều khiển, giám sát đồng bộ có ký hiệu Safe Track Horizon H4Plus do Ideematec Deutschland GmbH (Đức) sản xuất được Công ty CP Mặt trời đỏ Bình Thuận nhập khẩu, (có cấu tạo như mô tả tại công văn số 2038/CV-RSBT); Hệ thống giá đỡ xoay và thiết bị điều khiển, giám sát đồng bộ có mã sản xuất 2018721 do Arctech Solar Holding Co., Ltd (Trung Quốc) sản xuất được Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam nhập khẩu (có cấu tạo như mô tả tại công văn số 830/020/CV/TNG) không thuộc Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT , nên được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

Đề nghị Công ty Công ty TNHH Năng lượng Surya Prakas Việt Nam, Công ty Cổ phần Mặt trời đỏ Bình Thuận; Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam liên hệ với Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu để được xử lý.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Mặt Trời Đỏ Bình Thuận, Công ty TNHH Năng lượng Sury Prakash Việt Nam, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam được biết./.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO