Giải đáp thắc mắt: Thuế nhà thầu

02/10/2017 1291 lượt xem    

Hỏi: Có cần mở mã số thuế phụ cho từng nhà thầu nước ngoài không?

Ví dụ như bên em phát sinh 10 cái hợp đồng với 10 nhà thầu nước ngoài khác nhau.

Bây giờ bên em có phải mở mã số thuế cho từng nhà thầu không. Hay chỉ cần mở 1 mã cho tất cả các nhà thầu hoặc sử dụng mã số thuế công ty kê cho các nhà thầu được và văn bản nào quy định.

Trả lời:

Căn cứ điểm 2.6 Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/07/2007 của Bộ Tài Chính. hướng dẫn về đăng ký thuế có quy đinh hồ sơ đăng ký. thuế đối với trường hợp nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài không .trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam như sau :

“ Đối với trường hợp nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài, các hợp đồng, hợp tác kinh doanh của Việt Nam với người nước ngoài, nhưng bên nước ngoài không trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam, thì bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu có trách nhiệm kê khai và nộp thuế cho bên nước ngoài. Bên Việt Nam được cấp một mã số thuế 10 số để sử dụng cho việc kê khai, nộp hộ thuế cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài. Trường hợp bên Việt Nam ký hợp đồng là doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế thì không được sử dụng mã số thuế của doanh nghiệp để kê khai, nộp thuế cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài. …”

Như vậy, công ty bên VN kê khai, nộp hộ thuế nhà thầu .nước ngoài thì sẽ được cấp 1 mã số thuế .và dùng MST này cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài.

 

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO