Thuế nhà thầu nước ngoài và ưu đãi thuế TNDN

01/02/2018 754 lượt xem    

Thuế nhà thầu ( FCT) là loại thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài (không hoạt động theo luật Việt Nam) có phát sinh thu nhập từ cung ứng dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Thuế nhà thầu nước ngoài và ưu đãi thuế TNDN theo Công văn Số: 1626/TCT-CS ngày 19 tháng 04 năm 2016 v/v chính sách thuế nhà thầu.

1. Về vướng mắc thuế nhà thầu nước ngoài:

Tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC quy định về đối tượng không áp dụng:

“2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hóa cho tổ chức, cá nhân Việt Nam không kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam dưới các hình thức

– Giao hàng tại cửa khu Việt Nam: người bán chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến hàng hóa cho đến điểm giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam; người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khu Việt Nam (k cả trường hợp giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam có kèm Điều Khoản bảo hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán).”

Công văn số 174/CT-TTHT ngày 01/02/2016 của Cục Thuế tỉnh Long An đ nghị hướng dẫn về chính sách thuế

Căn cứ quy định trên, trường hợp nhà cung cấp nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hóa cho Công ty TNHH 4 Oranges không kèm theo dịch vụ và hàng hóa được giao tại cửa khẩu Việt Nam, Công ty TNHH 4 Oranges chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng hóa từ cửa khẩu Việt Nam thì nhà cung cấp nước ngoài thuộc đối tượng không áp dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC. Đề nghị Cục Thuế căn cứ vào Hợp đồng cụ thể đ hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

2. Về vướng mắc ưu đãi thuế TNDN:

Ngày 22/10/2014, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4638/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về việc áp dụng quy định ưu đãi thuế TNDN (bản photo gửi kèm). Đ nghị Cục Thuế tỉnh Long An căn cứ theo tình hình thực tế của doanh nghiệp và nghiên cứu nội dung điểm 1 công văn số 4638/TCT-CS nêu trên để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO