Thuế nhà thầu nước ngoài kinh doanh đặt phòng tại Việt Nam

16/01/2018 1959 lượt xem    

Các doanh nghiệp Việt Nam mới đây đã có thông tin phản ánh. Về việc nhiều nhà thầu nước ngoài như: Agoda.com, Booking.com có doanh thu hàng nghìn tỷ đồng nhưng không nộp thuế. Trong khi đó, các doanh nghiệp tại Việt Nam lại phải bỏ tiền ra nộp thay, sau đó xin hoàn trả, cơ quan thuế không chấp nhận. Trả lời bản tin Tài chính kinh doanh, Tổng cục Thuế đã khẳng định các trang web dịch vụ đặt phòng trực tuyến nước ngoài vẫn phải nộp thuế.

Căn cứ quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế giá trị gia tăng (GTGT) và pháp luật về quản lý thuế, Bộ Tài chính hưng dẫn về chính sách thuế và quản lý thuế đi với hoạt động Thuế nhà thầu nước ngoài kinh doanh đặt phòng tại Việt Nam của các  theo hình thức trực tuyến như sau:

1. Về nghĩa vụ thuế.

Công ty có trụ sở tại nước ngoài kinh doanh đặt phòng tại Việt Nam theo hình thức trực tuyến (NTNN) như Agoda.com; Traveloka.com; Booking.com; Expedia.com; … không đáp ng điều kiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu chi phí đ xác định thu nhập chịu thuế TNDN khi ký kết hợp đng với các Cơ sở lưu trú ở Việt Nam (như khách sạn, nhà nghỉ) thì thực hiện nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu hoa hồng được hưởng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 và điểm a khoản 2 Điều 13 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 và Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam, cụ thể:

– Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được hưng là 5%.

– Tỷ lệ % để tính thuế TNDN trên doanh thu được hưởng là 5%.

2. Về nghĩa vụ khai, nộp thuế.

Tại khoản 3, Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thuế quy định:

“3. Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu

a) Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo ln phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.

Trường hợp bên Việt Nam thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài nhiu lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho Nhà thầu nước ngoài.

– Bên Việt Nam ký hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài khu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài và nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của bên Việt Nam”.

Căn cứ quy định trên, Cơ sở lưu trú có trách nhiệm khai, nộp thuế thay cho NTNN theo các quy định nêu trên. Trong quá trình thực hiện, yêu cu các Cục Thuế rà soát, hỗ trợ các Cơ sở lưtrú trong việc xác định nghĩa vụ thuế và kê khai, nộp thuế theo quy định, cụ thể:

– Trường hợp khách hàng thuê phòng trả tiền trực tiếp cho Cơ sở lưu trú ở Việt Nam, sau đó Cơ sở lưu trú trả tiền hoa hồng môi gii đặt phòng cho NTNN thì Cơ sở lưu trú có trách nhiệm khai, nộp thuế thay cho NTNN.

– Trường hợp khách hàng thuê phòng trả tiền trực tiếp cho NTNN, sau đó NTNN chuyển tiền phòng cho Cơ sở lưu trú và giữ lại tin hoa hồng được hưng thì:

+ Đối với trường hợp Cơ sở lưu trú và NTNN đã ký hợp đồng thì đề nghị Cục Thuế yêu cầu Cơ sở lưu trú có trách nhiệm thông báo cho NTNN biết nghĩa vụ thuế và khai, nộp thuế nhà thầu thay NTNN.

+ Đối với trường hợp Cơ sở lưu trú và NTNN chưa ký hợp đồng thì đề nghị Cục Thuế lưu ý Cơ sởlưu trú phải xác định rõ nghĩa vụ thuế của NTNN khi ký hợp đồng và Cơ sở lưu trú có trách nhiệm khai, nộp thuế nhà thầu thay cho NTNN.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 18/2017/KL ngày 15/6/2017 của Công ty cổ phần Khatoco – Liberty (Công ty) hỏi về nghĩa vụ kê khai, nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài (NTNN) kinh doanh đặt phòng tại Việt Nam theo hình thức trực tuyến. Về vấn đề này, Công ty cổ phần Khatoco – Liberty thực hiện theo công văn 848/BTC-TCT  ngày 18/1/2017 như hướng dẫn trên.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO