Thuế nhà thầu đối với khoản nợ được nhà thầu nước ngoài xóa nợ

23/03/2018 604 lượt xem    

Đối với trường Công ty TNHH IEV Oil & Gas Technologies (Bên A) ký thoả thuận hợp tác với nhà thầu nước ngoài (Bên B) về việc Bên B cung cấp các dịch vụ về nhân sự và máy móc phục vụ cho các dự án của Bên A. Đến cuối năm 2013, Bên A chưa thanh toán cho bên B; được Bên B xóa nợ thì đối với khoản xóa nợ này, bên A có trách nhiệm phải khai, nộp thuế nhà thầu nữa hay không?

Bài viết sau sẽ giúp tìm hiểu và hướng dẫn về vấn đề nêu trên. (Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 415/TCT-CS, ngày 03/02/2015). Nội dung cụ thể như sau:

Tại khoản 2 Điều 18 TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2011 của BTC; quy định về khai thuế GTGT, thuế TNDN đối với Nhà thầu nước ngoài. Nhà thầu phụ nước ngoài:

“Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT; nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.”

Tại khoản 2 Điều 22 TT 28/2011/TT-BTC nêu trên quy định về thời hạn nộp thuế:

“2. Trường hợp người nộp thuế tính thuế; thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế”.

Tại Điều 7 TT 123/2012/ TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định đề thu nhập khác.

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 181/2014/11/IEVOG-CT ngày 24/11/2014 của Công ty TNHH IEV Oil & Gas Technologies vướng mắc về thuế nhà thầu đối với khoản nợ được nhà thầu nước ngoài xóa nợ (khoản nợ do Công ty dược nhà thầu nước ngoài cung cấp dịch vụ tại Việt Nam). Sau khi báo cáo BTC, TCT trả lời để Công ty TNHH IEV Oil & Gas Technologies được biết:

Căn cứ quy định trên, trường hợp năm 2009, Công ty TNHH IEV Oil & Gas Technologies (Bên A) ký thoả thuận hợp tác với nhà thầu nước ngoài (Bên B) về việc Bên B cung cấp các dịch vụ về nhân sự và máy móc phục vụ cho các dự án của Bên A. Đến cuối năm 2013, Bên A chưa thanh toán cho bên B và được Bên B xóa nợ thì đối với khoản xóa nợ này do không phát sinh thanh toán tiền cho bên B nên Bên A không phải khai, nộp thuế nhà thầu, khi Bên A được Bên B xóa nợ thì Bên A phải hạch toán tăng thu nhập khác để tính và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH IEV Oil & Gas Technologies biết và liên hệ với Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu để được hướng dẫn cụ thể.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO