Thuế nhà thầu đối với cá nhân tổ, chức nước ngoài KD dịch vụ tại VN

30/01/2018 823 lượt xem    

Số: 2308/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

Kính gửi: Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Exotissimo Việt Nam tại Hà Nội.
(Đ/c: Tầng 3, 66A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 113/EXOHN-2017 ngày 24/04/2017 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Exotissimo Việt Nam tại Hà Nội (Công ty Exo Travel) về việc thuế nhà thầu đối với hợp đồng dịch vụ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3, khoản 4 Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của BTC

Hướng dẫn về thuế nhà thầu quy định về đối tượng không áp dụng của Thông tư:

“3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có thu nhập từ DV được cung cấp và tiêu dùng ngoài VN.

4. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ dưới đây cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài:

– Quảng cáo, tiếp thị (trừ quảng cáo, tiếp thị trên internet);”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp năm 2015 Công ty Exo Travel ký hợp đồng 03 bên gồm: Công ty Victoria Phan Thiết Beach Resort & Spa (Bên A); Công ty Travel 2 Travelbag.co.uk (Bên B); Công ty Exo Travel (Bên C), theo thỏa thuận tại hợp đồng, Công ty Travel 2 Travelbag.co.uk quảng cáo khách sạn của Công ty Victoria Phan Thiết Beach Resort & Spa trong ấn phẩm Asia năm 2015 phát hành ở nước ngoài thì Công ty Travel 2 Travelbag.co.uk thuộc đối tượng không áp dụng của Thông tư số 103/2014/TT-BTC (Hướng dẫn về thuế nhà thầu quy định về đối tượng không áp dụng của Thông tư)

Tổng cục Thuế trả lời để Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Exotissimo Việt Nam tại Hà Nội biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO