Thuế GTGT với dịch vụ xét nghiệm giải phẫu

16/01/2018 756 lượt xem    

Tại Khoản 1 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế có quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

“9. Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, bao gồm dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh cho người và vật nuôi; dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật.”

Tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư về thuế có quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, bao gồm dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh cho người và vật nuôi, dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch, dịch vụ điều dưỡng sức khỏe, phục hồi chức năng cho người bệnh, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật; vận chuyển người bệnh, dịch vụ cho thuê phòng bệnh, giường bệnh của các cơ sở y tế; xét nghiệm, chiếu, chụp, máu và chế phẩm máu dùng cho người bệnh.

Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật bao gồm cả chăm sóc về y tế; dinh dưỡng và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, vật lý trị liệu; phục hồi chức năng cho người cao tuổi, người khuyết tật.

Trường hợp trong gói dịch vụ chữa bệnh (theo quy định của Bộ Y tế) bao gồm cả sử dụng thuốc chữa bệnh thì khoản thu từ tiền thuốc chữa bệnh nằm trong gói dịch vụ chữa bệnh cũng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Bộ Y tế cũng đã ban hành Danh mục thống nhất tên các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh tương đương giữa Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bện.

Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 31/12/2014 của Bộ Y tế quy định:

Phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật và Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của liên Bộ Tài chính, Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc: đợt 1+2 ban hành kèm theo Quyết định số 984/QĐ-BYT ngày 23/3/2016; đợt 3 ban hành kèm theo Quyết định số 1016/QĐ-BYT ngày 25/3/2016; đợt 4 ban hành kèm theo Quyết định số 1724/QĐ-BYT ngày 9/5/2016; đợt 5 ban hành kèm theo Quyết định số 3025/QĐ-BYT ngày 24/6/2016; đợt 6 ban hành kèm theo Quyết định số 2099/QĐ-BYT ngày 25/5/2017.

Căn cứ quy định nêu trên, dịch vụ y tế bao gồm dịch vụ khám bệnh; chữa bệnh, phòng bệnh cho người thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8983/VPCP-ĐMDN ngày 23/8/2017 của Văn phòng Chính phủ. Chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Minsu Pathology về thuế GTGT đối với dịch vụ xét nghiệm giải phẫu. Về kiến nghị của Công ty TNHH Minsu Pathology; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty TNHH MinSu Pathology có nêu Công ty thực hiện dịch vụ xét nghiệm giải phẫu. Nếu dịch vụ này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là dịch vụ y tế; thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan có thẩm quyền có liên quan (Sở Y tế; Cục Quản lý khám chữa bệnh) để được xác định và cơ quan Thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO