Thuế GTGT với chi nhánh chấm dứt hoạt động

18/01/2018 753 lượt xem    

Công văn số: 3053/TCT-KK
V/v xử lý thuế GTGT đối với Chi nhánh chấm dứt hoạt động chưa phát sinh doanh thu

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 42910/CT-TTHT ngày 26/6/2017 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp tương tự liên quan đến xử lý thuế GTGT đối với Chi nhánh doanh nghiệp chấm dứt hoạt động khi Chi nhánh chưa phát sinh doanh thu, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 2309/TCT-KK ngày 30/5/2016 trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc chuyển nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng. 

Tại Điểm c Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng:

“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế. ”

Tại Điều 14, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nguyên tắc và điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Công văn số 42910/CT-TTHT ngày 26/6/2017 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT). Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội nghiên cứu hướng dẫn tại Công văn số 2309/TCT-KK nêu trên để xử lý thuế GTGT đối với trường hợp Chi nhánh Công ty cổ phần Acecook Việt Nam tại Hà Nội.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vnkiemtoancalico.vn

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO