Thuế gtgt phát sinh trong quá trình thực hiện công tác đền bù, tái định cư

07/02/2018 471 lượt xem    

Công văn số: 4576/TCT-DNL
V/v hướng dn vướng mắc về thuế GTGT.

Kính gửi: Công ty cổ phần thủy điện Đakđrinh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 363/DHC-TCKT ngày 07/06/2016 của Công ty cổ phần thủy điện Đakđrinh (DHC) báo cáo vướng mắc về chính sách thuế gtgt phát sinh trong quá trình thực hiện công tác đền bù, tái định canh, tái định cư (TĐC-TĐC) tại dự án thủy điện Đakđrinh.

Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định các nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập, trong đó có nội dung:
  • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;
  • Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ …

Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn”.

Căn cứ Điều 9 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ được sửa đổi tại khoản 8 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 quy định:

Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:
  • Có hóa đơn giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng hàng hóa ở khâu nhập khẩu, chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp mua dịch vụ quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định này.
  • Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, nhập khẩu, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào, nhập khẩu từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng”.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 363/DHC-TCKT ngày 07/06/2016 của Công ty cổ phần thủy điện Đakđrinh (DHC) báo cáo vướng mắc về chính sách thuế phát sinh trong quá trình thực hiện công tác đền bù, tái định canh, tái định cư (TĐC-TĐC) tại dự án thủy điện Đakđrinh.

Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của DHC tại công văn số 363/DHC-TCKT công tác TĐC- TĐC dự án thủy điện Đakđrinh được thực hiện bởi Ban Quản lý đầu tư và xây dựng huyện Sơn Tây và Ban Quản lý di dân, TĐC-TĐC huyện KonPlong (sau đây gọi chung là Ban Quản lý huyện) theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Các Ban Quản lý huyện trực tiếp ký hợp đồng với các nhà thầu thi công và chuyển tiền thanh toán cho các nhà thầu, hóa đơn GTGT đầu vào phục vụ cho công tác TĐC-TĐC mang tên của các Ban Quản lý huyện.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp các hóa đơn GTGT đầu vào phục vụ công tác TĐC-TĐC dự án thủy điện Đakđrinh mang tên của các Ban Quản lý huyện, không mang tên của DHC thì Công ty không đáp ứng điều kiện được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với các hóa đơn này. Đề nghị Công ty cổ phần thủy điện Đakđrinh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO