Thuế GTGT đối với hoạt động rà phá bom mìn

17/01/2018 2243 lượt xem    

Để giải đáp thắc mắc về thời điểm áp dụng tính thuế GTGT đầu ra hoạt động rà phá bom mìn; vật liệu nổ của dự án ngoài NSNN.

Tổng cục thuế ban hành Công văn số 3156/TCT-CS; ngày 17/07/2017 v/v thuế GTGT hướng dẫn về Thuế GTGT đối với hoạt động rà phá bom mìn.

Tại điểm d khoản 26 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế:

“d) Rà phá bom mìn; vật nổ do các đơn vị quốc phòng thực hiện; đối với các công trình được đầu tư bằng nguồn vốn NSNN.”

Công văn số 2064/CT-TTHT ngày 08/06/2017 của Cục Thuế tỉnh Hòa Bình; công văn số 556/CV-HH ngày 5/6/2017 của Công ty TNHH Hồng Hưng; công văn số1656/CT-Ktra2 ngày 3/5/2017 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về thuế GTGT đối với hoạt động rà phá bom mìn.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Hồng Hưng (không phải là đơn vị quốc phòng) là nhà thầu thực hiện hạng mục khoan, tạo lỗ, gia cố vây (không phải hoạt động rà phá bom, mìn, vật nổ) dự án đầu tư tuyến đê biển Nam Đình Vũ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải thành phố Hải Phòng thì không thuộc đối tượng điều chỉnh tại tiết d, khoản 26 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO