Thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng dự án

07/02/2018 566 lượt xem    

Công văn số: 4630/TCT-CS

Thuế GTGT

 

Kính gửi: Công ty cổ phần cơ khí thiết bị điện Hà Nội.
(75 ngõ 119 Tổ 15, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, HN)

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì:

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất kinh doanh HHDV chịu thuế GTGT cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

Ví dụ:

Công ty cổ phần P thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất cồn công nghiệp. Đến tháng 3/2014, dự án đầu tư đã hoàn thành được 90% so với đề án thiết kế và giá trị đầu tư là 26 tỷ đồng, do gặp khó khăn về tài chính, công ty cổ phần P quyết định chuyển nhượng toàn bộ dự án đang đầu tư cho Công ty cổ phần X với giá chuyển nhượng là 28 tỷ đồng, công ty cổ phần X nhận chuyển nhượng dự án đầu tư trên để tiếp tục sản xuất cồn công nghiệp, Công ty cổ phần P không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với giá trị dự án chuyển nhượng cho Công ty cổ phần X.

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên thì:

Thuế suất 10% đối với HHDV không được quy định tại Điều 4, Điều 9, Điều 10 Thông tư này.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 206/CV-TBĐ ngày 16/8/2016 và công văn số 200/CV-TBĐ ngày 10/8/2016 của Công ty cổ phần cơ khí thiết bị điện Hà Nội về thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng dự án. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã có công văn số 45685/CT-HTr ngày 08/7/2016 trả lời Công ty cổ phần thiết bị điện Hà Nội về việc kê khai, nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng nhà máy thủy điện Mường Kim (bản photocopy kèm theo). Đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn nêu trên.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO