Thuế GTGT đầu vào là tiền bồi thường tài nguyên rừng đã nộp ngân sách nhà nước

24/01/2018 593 lượt xem    

Trường hợp theo quy định, khoản thu tiền bồi thường tài nguyên rừng không tính thuế GTGT, thì số thuế GTGT mà doanh nghiệp đã nộp thừa có được hoàn lại không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Thuế GTGT đầu vào là tiền bồi thường tài nguyên rừng đã nộp ngân sách nhà nước theo Công văn số 605/TCT-KK ngày 24/2/2017 xử lý thuế GTGT đầu vào là tiền bồi thường tài nguyên rừng đã nộp ngân sách nhà nước.

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tin bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.”

Căn cứ tiết b điểm 1.2 mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

b) Thuế GTGT đầu vào bằng (=) tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả tài sản c định) dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, số thuế GTGT ghi trên chứng từ nộp thuế của hàng hóa nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.”

Công văn số 23/CT-TTr ngày 05/01/2017 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre vướng mắc về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào được khấu trừ của Doanh nghiệp tư nhân Hiệp Hòa Phát.

Căn cứ quy định nêu trên thì khoản thu tiền bồi thường tài nguyên rừng được xác định trên cơ sở không bao gồm thuế GTGT. Số thuế GTGT đã xác định theo giá trị bồi thường tài nguyên rừng không thuộc trường hợp khai thuế GTGT đầu vào để khấu trừ.

Ví dụ:

Tháng 4/2011 Công ty Phương Đông được UBND tỉnh Lâm Đồng giao đất (có cây rừng tự nhiên) tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Các bên hữu quan đã họp xác định giá trị bồi thường giá trị tài nguyên rừng phải nộp ngân sách Nhà nước của Công ty bao gồm cả thuế GTGT là 2.299.060.000 đồng.

Ngày 31/10/2011, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định số 420/QĐ-STC về việc phê duyệt tổng số tiền bồi thường tài nguyên rừng mà Công ty Phương Đông phải nộp ngân sách Nhà nước là 2.299.060.000 đồng.

Ngày 28/12/2011, Công ty Phương Đông đã nộp tiền vào ngân sách Nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng bằng Giấy nộp tiền vào NSNN số 0010133 với tổng số tiền 2.299.060.000 đồng (gồm: thuế GTGT 285.222.000 đồng, sản phẩm rừng tự nhiên 423.005.000 đồng, thu bán cây đứng 1.590.833.000 đồng), và đã kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đã nộp này tại Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.

Trường hợp theo quy định, khoản thu tiền bồi thường tài nguyên rừng không tính thuế GTGT, thì số thuế GTGT mà Công ty Phương Đông đã nộp nêu trên được xác định là nộp thừa. Công ty Phương Đông được hoàn lại số tiền thuế GTGT nộp thừa vào ngân sách Nhà nước này theo hướng dẫn tại Điều 28 Thông tư số 28/2011/TT-BTCngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính và Điều 33 Thông tư số 156/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

=> Căn cứ quy định và thực tế Công ty Phương Đông đã nộp số thuế GTGT nêu trên tại tỉnh Lâm Đồng và đã kê khai thuế GTGT đầu vào này tại tỉnh Bình Thuận, chấp thuận cho Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng giữ nguyên số thuế GTGT của Công ty Phương Đông đã nộp.

Cục Thuế tỉnh Bình Thuận căn cứ vào giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước số 0010133 nêu trên, giữ nguyên số thuế GTGT đầu vào đã kê khai của Công ty Phương Đông, không điều chỉnh lại số thuế GTGT phải nộp cùng kỳ và không thực hiện việc xử phạt.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO