Thuế GTGT đầu ra phần chi phí đền bù, hỗ trợ người dân và lãi vay

22/03/2018 471 lượt xem    

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 6474/TTr-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Bến Tre về việc thuế GTGT đầu ra của phần chi phí đền bù, hỗ trợ người dân và lãi vay trong quá trình xây dựng 10 cầu trên Đường tỉnh 883-Bình Đại-Bến Tre theo hình thức BT (UBND tỉnh có gửi Cục Thuế công văn số 6474/TTr-UBND).

Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 373/TCT-CS, ngày 30 tháng 01 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Để có đủ cơ sở trả lời UBND tỉnh Bến Tre, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bến Tre báo cáo rõ những nội dung sau:

– Cục Thuế báo cáo cụ thể về nội dung hợp đồng BT ký giữa UBND tỉnh Bến Tre và Nhà đầu tư và tình hình thực hiện dự án BT xây dựng 10 cầu trên Đường tỉnh 883-Bình Đại-Bến Tre.

– Chi phí giải phóng mặt bằng được chi trả từ nguồn nào, do bên nào chi trả?

– Chi phí lãi vay được chi trả từ nguồn nào, do bên nào chi trả?

– Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của Nhà đầu tư: Về việc kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào? Kê khai doanh thu, thuế GTGT đầu ra như thế nào?

– Cục Thuế gửi kèm Hợp đồng BT ký giữa UBND tỉnh Bến Tre và Nhà đầu tư và các tài liệu liên quan.

– Nêu ý kiến đề xuất của Cục Thuế về nội dung UBND tỉnh có ý kiến. Ý kiến của Cục Thuế và các hồ sơ có liên quan gửi về Tổng cục Thuế trước ngày 9/2/2015.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO