THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI NHẬP KHẨU

08/07/2021 1079 lượt xem    
Thuế đối với hàng viện trợ không hoàn lại nhập khẩu

Công văn 1769/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế đối với hàng viện trợ không hoàn lại nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3614/HQHCM-QLT ngày 06/12/2019 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh; vướng mắc về việc hoàn trả tiền thuế GTGT đã nộp của hàng viện trợ không hoàn lại nhập khẩuVề vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau.

Căn cứ

Căn cứ Điều 47 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11

Điều này được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật quản lý thuế; Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coi là nộp thừa.

Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; quy định đối tượng chịu thuế không áp dụng đối với hàng hóa viện trợ không hoàn lại.

Căn cứ khoản 19 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12; quy định hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013

Nghị định này được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ; quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Căn cứ khoản 4 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015

Thông tư này được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính; quy định hồ sơ hải quan đối với hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế là hàng viện trợ không hoàn lại của nước ngoài cho Việt Nam; trong đó có văn bản xác nhận viện trợ của Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính.

Căn cứ Điều 131, Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC

Hai điều này được sửa đổi bổ sung tại khoản 64, khoản 65 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính; quy định thủ tục xử lý tiền thuế nộp thừa.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính; quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn ngân sách nhà nước.

Căn cứ quy định nêu trên

Trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 3614/HQHCM-QLT, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, đối chiếu thông tin khai báo về hàng hóa nhập khẩu trên hồ sơ nhập khẩu kèm theo tờ khai số 102586346440/A11 ngày 12/4/2019 với tờ khai xác nhận viện trợ số 381/05 ngày 19/9/2019 của Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, mục đích sử dụng của hàng hóa đã nhập khẩu và các tài liệu khác có liên quan.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xem xét xử lý tiền thuế GTGT đã nộp của Công ty cổ phần Nosocom theo quy định tại Điều 131, Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 64, khoản 65 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và căn cứ quy định tại Nghị định số 127/2013/NĐ- CP ngày 15/10/2013 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ để xem xét việc xử lý vi phạm (nếu có).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO