Thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân

11/02/2018 573 lượt xem    

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5174/TCT-CS, ngày 08 tháng 11 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

Tại khoản 6 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT:

“Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

6. Chuyển quyền sử dụng đất.”

-Tại Điều 11 Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về thuế suất 10%:

“Điều 11. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.”

-Tại khoản 9 Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về giá tính thuế GTGT:

“9. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT.

a) Giá đất được trừ để tính thuế GTGT được quy định cụ thể như sau:

a.4) Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm cả giá trị cơ sở hạ tầng (nếu có); cơ sở kinh doanh không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng đã tính trong giá trị quyền sử dụng đất được trừ không chịu thuế GTGT.

Trường hợp không xác định được giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm ký hợp đồng nhận chuyển nhượng.”

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số  67/CV-SEA/2016 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn về việc thuế chuyển nhượng bất động sản. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn được biết:

Theo trình bày tại công văn số 67/CV-SEA/2016 của Công ty và hồ sơ gửi kèm theo thì quyền sử dụng đất có nguồn gốc là nhận chuyển nhượng năm 1987 và sau đó được chuyển thành giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khi cổ phần hóa năm 2006 nhưng theo hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 191/HĐ-MB ngày 24/9/2013 thì tình trạng pháp lý của quyền sử dụng đất là tài sản của nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Vì vậy, đề nghị Công ty làm rõ nguồn gốc quyền sử dụng đất và liên hệ với Cục Thuế TP Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO