Kiến nghị về thực hiện hóa đơn điện tử

12/02/2020 1077 lượt xem    

Công văn số 3314/TCT-DNL

V/v thực hiện hóa đơn điện tử

Kính gửi: Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng
(Địa chỉ: Số 102 Kim Mã Thượng – Quận Ba Đình – Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1886/TCTKTKT-TC ngày 12/06/2019 và công văn số 2022/TCTKTKT ngày 25/06/2019 của Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng (Tổng công ty) kiến nghị về thực hiện hóa đơn điện tửVề nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hiệu lực thi hành:

“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

3. Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành…

Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính quy định:

– Tại điểm e Khoản 1 Điều 6 về

Nội dung của hóa đơn điện tử:

“e) Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán”.

– Tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 8 quy định lập hóa đơn điện tử:

“1. Lập hóa đơn điện tử là việc thiết lập đầy đủ các thông tin

quy định tại Điều 6 Thông tư này khi bán hàng hóa, dịch vụ trên định dạng hàng hóa đã được xác định…

2. Gửi hóa đơn điện tử là việc truyền dữ liệu của hóa đơn từ người bán hàng hóa, dịch vụ đến người mua hàng hóa, dịch vụ…”.

Tại Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định cụ thể việc lập hóa đơn:

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền…

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế hướng dẫn Tổng công ty thực hiện như sau:

Tổng công ty sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/04/2019 thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính.

Hóa đơn điện tử của Tổng công ty thực hiện theo đúng quy định của Thông tư số 32/2011/TT-BTC là hợp pháp. Khách hàng của Tổng công ty được sử dụng hóa đơn điện tử để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng biết và thực hiện./.

Liên hệ tư vấn miễn phí 

  Chúc các bạn thành công.

  •  Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  •  VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  •  Hotline: 0966.246.800
  •  Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
  Bài viết có ích cho bạn?
  Banner-post-thu-vien-calico_960x300
  Bài viết có ích cho bạn?

  NGHIỆP VỤ CALICO