Thủ tục đăng ký áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

22/01/2018 574 lượt xem    

Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo hình thức khấu trừ hay tính thuế GTGT theo hình thức trực tiếp trên doanh thu năm là quyền lựa chọn của doanh nghiệp. Tuy nhiên quy định mới của nhà nước thì những doanh nghiệp nào mới được đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo hình thức khấu trừ? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Thủ tục đăng ký áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo Công văn số 1735/TCT-CS ngày 3/5/2017 áp dụng phương pháp tính thuế GTGT.

 

Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính;

– Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

– Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

– Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm “Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ.”

Doanh nghiệp được áp dụng ổn định phương pháp tính thuế này trong 02 năm liên tục tiếp theo tính từ năm dương lịch đầu tiên từ khi thành lập.

Như vậy doanh nghiệp mới thành lập thuộc đối tượng tự nguyện đăng ký phương pháp khấu trừ thuế.

Công văn số 4103/VPCP-ĐMDN ngày 21/4/2017 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty cổ phần Thương mại Vận tải Du lịch Hoàng Gia Phát về thủ tục đăng ký tự nguyện áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần Thương mại Vận tải Du lịch Hoàng Gia Phát thành lập năm 2015, đã áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ từ năm 2015, 2016, sang năm 2017, Công ty có nhu cầu tiếp tục đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn Công ty nộp Mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đăng ký áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ từ năm 2017.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO