Thu nhập tính thuế TNCN của người nước ngoài là cá nhân cư trú

26/12/2018 767 lượt xem    

 Công văn số 1348/TCT-TNCN

V/v Thuế TNCN của ông Uetake Norihiro

 

Kính gửi: VPĐD Công ty Mitsui Oil Exploration Co., Ltd
(Địa chỉ: Số 65 đường Lê Lợi, Quận 1, Tp. HCM)

Trả lời công văn không số ngày 27/02/2014 của VPĐD Công ty Mitsui Oil Exploration Co., Ltd tại TP. Hồ Chí Minh:

Về việc thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN)

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại mục I, phần B, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 15/8/2013 cùa Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN, hướng dẫn thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công:

“Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ các khoản sau:

  • Các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc như: Bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành; nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc và các khoản bảo hiểm bắt buộc khác theo quy định của pháp luật.
  • Các khoản giảm trừ gia cảnh.
  • Các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học”.

Tại Khoản 2, mục II, Phần A, thông tư số 84/2008/TT-BTC hướng dẫn:

“… Trường hợp thu nhập thực nhận không bao gồm thuế thu nhập cá nhân (thu nhập sau thuế) thì phải quy đổi thành thu nhập trước thuế theo phụ lục số 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này”.

Tại Phụ lục số 01/PL-TNCN của Thông tư số 84/2008/TT-BTC hướng dẫn: “NET là thu nhập/tháng của cá nhân thực nhận theo hợp đồng chưa có thuế thu nhập cá nhân”

Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn thực hiện về nội dung quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập có thuế TNCN tại các công văn: công văn số 1578/TCT-TNCN ngày 28/4/2009, công văn số 3565/TCT-TNCN ngày 14/9/2010, công văn số 336/TCT-TNCN ngày 24/01/2014.

Như vậy, trường hợp trong năm 2012, ông Uetake Norihiro là đối tượng cư trú tại Việt Nam, nhận thu nhập không bao gồm thuế TNCN từ tiền lương, tiền công thì thu nhập không bao gồm thuế TNCN trừ đi khoản giảm trừ gia cảnh được quy đổi thành thu nhập có thuế TNCN, sau đó cộng với các khoản lợi ích được hưởng khác (nếu có) và trừ khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học, khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc được giảm trừ (nếu có) để xác định thu nhập tính thuế TNCN theo hướng dẫn tại công văn số 1578/TCT-TNCN ngày 28/4/2009, công văn số 3565/TCT-TNCN ngày 14/9/2010.

Tổng cục Thuế trả lời để VPĐD Mitsui Oil Exploration Co., Ltd tại Thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO