Thu nhập chịu thuế từ tiền thưởng của cuộc thi dự án khởi nghiệp

27/06/2019 1352 lượt xem    

Công văn số 135/TCT-CS

V/v Thuế nhà thầu

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3436/CT-TTHT ngày 28/8/2018 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng hỏi:

Về thuế nhà thầu đối với giải thưởng cuộc thi trình bày dự án khởi nghiệp của Công ty Nhật Bản.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1, Điều 1 và khoản 2, Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của BTC:

Quy định về đối tượng áp dụng và tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế.

Căn cứ khoản 3, Điều 17 Thông tư số 103/2014/TT-BTC:

Quy định về thực hiện theo các quy định của Điều ước quốc tế.

Căn cứ khoản 1, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC:

Quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Căn cứ khoản 6, Điều 2 và Điều 15 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của BTC:

Quy định về thu nhập từ trúng thưởng và căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Đà Nẵng căn cứ:

– Quy chế “Cuộc thi trình bày các dự án khởi nghiệp” do Công ty TNHH đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp Đà Nẵng tổ chức

– Hồ sơ dự thi của Công ty Nhật bản để xác định thu nhập từ tiền thưởng của cuộc thi là của Công ty Nhật Bản hay của cá nhân dự thi:

+ Trường hợp đội đạt giải nhất trong cuộc thi là:

  •  Công ty Nhật Bản thì khoản thu nhập từ giải thưởng là thu nhập khác của Công ty Nhật Bản thuộc đối tượng chịu thuế TNDN với tỷ lệ 2% tính trên thu nhập nhận được từ giải thưởng.
  • Các cá nhân dự thi thì thu nhập từ giải thưởng cuộc thi của các cá nhân thuộc đối tượng chịu thuế TNCN. Căn cứ tính thuế TNCN được thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên.

+ Trường hợp người nộp thuế có thu nhập chịu thuế thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế do áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước, vùng lãnh thổ khác thì đề nghị Cục Thuế thành phố Đà Nẵng hướng dẫn người nộp thuế thực hiện thủ tục đề nghị miễn, giảm thuế TNDN theo Hiệp định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO