Thu nhập chịu thuế TNCN khi tham gia đề tài nghiên cứu khoa học

19/01/2019 2865 lượt xem    

Công văn số 1242/TCT-TNCN

Thu nhập chịu thuế TNCN

Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được:

Công văn số 5546/CT-TTHT ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Cục Thuế TP Hà Nội

Về chính sách thuế TNCN đối với khoản thu nhập tham gia đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp quốc gia.

Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại điểm c, khoản 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính có hướng dẫn:

“c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như:

+ Tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa,

+ Tiền hoa hồng môi giới;

+ Tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật;

+ Tiền tham gia các dự án, đề án;

+ Tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút;

+ Tiền tham gia các hoạt động giảng dạy;

+ Tiền tham gia biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao;

+ Tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác”.

Theo hướng dẫn nêu trên các cá nhân nhận được khoản thù lao khi tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học của Viện khoa học thủy lợi Việt Nam thì các khoản thù lao này thuộc diện thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP Hà Nội được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO