Thu nhập chịu thuế TNCN đối với bảo hiểm sức khỏe

10/02/2018 725 lượt xem    

Trường hợp người sử dụng lao động mua cho người lao động sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc không có tích lũy về phí bảo hiểm thì khoản phí này có tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về Thu nhập chịu thuế TNCN đối với bảo hiểm sức khỏe theo hướng dẫn tại Công văn số 4347/TCT-TNCN ngày 20 tháng 09 năm 2016, cụ thể như sau:

Tại khoản 3, Điều 11; khoản 1 Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế hướng dẫn:

“Điều 11

                Trường hợp người sử dụng lao động mua cho người lao động sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc không có tích lũy về phí bảo hiểm (kể cả trường hợp mua bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam) thì khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động”.

“Điều 25

                Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 07 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNCN từ năm 2015 trở đi”.

                Tổng cục Thuế nhận được công văn số 06-082016/FAT-HTP ngày 10/8/2016 của Công ty TNHH dự án Hồ Tràm đề nghị hướng dẫn về Thu nhập chịu thuế TNCN đối với bảo hiểm sức khỏe. Vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn nêu trên thì nội dung trả lời tại công văn số 6219/CT-TTHT ngày 2/8/2016 của Cục thuế tỉnh Bà rịa-Vũng Tàu là phù hợp với chế độ quy định, đề nghị Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm thực hiện theo hướng dẫn tại công văn trả lời Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO