THÔNG TIN TRÊN HÓA ĐƠN

12/07/2021 915 lượt xem    
Thông tin trên hóa đơn

Công văn 11685/CT-TTHT năm 2020 về thông tin trên hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH KCTC Vina tại Hà Nội (Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2, khu đô thị Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; MST: 3602789563-002)

Trả lời công văn số 02-2020/KCTC-TT ngày 05/2/2020 của Chi nhánh Công ty TNHH KCTC Vina tại Hà Nội (sau đây gọi tắt là Chi nhánh Công ty); hỏi về thông tin trên hóa đơn. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:

Tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 35 quy định về hiệu lực thi hành:

“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

3. Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010; và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ; quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành”.

Tại Khoản 2 Điều 36 quy định về xử lý chuyển tiếp:

“2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in; hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành; thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020; và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010; và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ; quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.”

Căn cứ Khoản 2 Điều 27 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:

“2. Từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020

Để chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để đăng ký, sử dụng, tra cứu và chuyển dữ liệu lập hóa đơn điện tử; theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP. Trong khi cơ quan thuế chưa thông báo các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và theo hướng dẫn tại Thông tư này thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh vẫn áp dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP; ngày 14 tháng 5 năm 2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014; và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.”

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014:

Tại điểm b, điểm h Khoản 1 Điều 4 hướng dẫn về nội dung trên hóa đơn đã lập:

“Điều 4. Nội dung trên hóa đơn đã lập

1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy

.…

b) Ký hiệu mẫu số hoá đơn và ký hiệu hoá đơn

….

Đối với hoá đơn đặt in, 02 chữ số cuối của năm là năm in hoá đơn đặt in. Đối với hoá đơn tự in, 02 chữ số cuối là năm bắt đầu sử dụng hoá đơn ghi trên thông báo phát hành hoặc năm hoá đơn được in ra

.…

h) Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có); và ngày, tháng, năm lập hóa đơn.”

Tại khoản 2 Điều 8 hướng dẫn về tạo hóa đơn đặt in:

“2. Hoá đơn đặt in được in ra dưới dạng mẫu in sẵn phải có các tiêu thức đảm bảo khi lập hóa đơn; có đầy đủ nội dung bắt buộc theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.…”

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018. Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 12/9/2019 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/11/2019.

Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020

Trường hợp cơ quan thuế chưa thông báo Chi nhánh Công ty chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và theo hướng dẫn tại Thông tư 68/2019/TT-BTC; thì Chi nhánh Công ty vẫn áp dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014; và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.

Trường hợp Chi nhánh Công ty đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in với số lượng 1.000 số (mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu AA/18P, từ số 1 đến số 1.000); đã in sẵn tại tiêu thức “ngày…tháng…năm 201…” (các tiêu thức khác đều thực hiện đúng quy định về hóa đơn); và có nhu cầu tiếp tục sử dụng các số hoá đơn còn tồn chưa sử dụng; Cục Thuế TP Hà Nội chấp thuận theo đề nghị của Chi nhánh Công ty thực hiện đóng dấu “2020” bên cạnh tiêu thức “năm 201…” trên tờ hóa đơn đặt in để sử dụng khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Chi nhánh Công ty phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật vế tính chính xác, đầy đủ các nội dung khi lập hóa đơn theo quy định.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Chi nhánh Công ty TNHH KCTC Vina tại Hà Nội được biết và thực hiện về thông tin trên hóa đơn./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO