Thời hiệu xử phạt vi phạm liên quan đến hóa đơn chứng từ

16/01/2018 686 lượt xem    

Theo quy định mới nhất hiện nay thì Thời hiệu xử phạt về hóa và thời điểm tính thời hiện xử phạt như thế nào. Mời các bạn theo dõi bài viết này để nắm vững quy định của pháp luật về Thời hiệu và thời điểm tính thời hiệu xử phạt về hóa đơn.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn là 01 năm

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 5 Thông tư 10/2014/TT-BTC có quy định như sau:

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn là 01 năm.
Đối với hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn dẫn đến trốn thuế, gian lận thuế, nộp chậm tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về thuế là 5 năm.

Xử phạt về hóa đơn thường rất nặng, nhưng kế toán phải lưu ý tới thời hiệu xử phạt. Nếu hành vi vi phạm của mình đã hết thời hạn xử phat, thì nhớ là đừng có chấp nhận phạt và ký vào biên bản xử phạt nhé. Hãy tự bảo vệ mình bằng cách hiểu biết pháp luật.

Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư 10/2014/TT-BTC có quy định về thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn như sau:

“Đối với vi phạm hành chính về hóa đơn đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm;
Đối với vi phạm hành chính về hóa đơn đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm.”

Thời điểm để xác định thời hiệu liên quan rất nhiều tới việc còn hay hết thời hiệu xử phạt. Mỗi hành vi lại có quy định về thời hiệu khác nhau, thời điểm xác định thời hiệu khác nhau

Ví dụ 1:

Khi đặt in hóa đơn vào ngày 01/5/2014, công ty A đã ký hợp đồng in với công ty in, nhưng không đủ những nội dung theo quy định Hành vi này là hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn. Nhưng tới ngày 1/7/2015, cơ quan thuế kiểm tra phát hiện. Hành vi về đặt in hóa đơn không đẩy đủ nội dung trong hợp đồng in, không bị xử phạt do đã quá thời hiệu xử phạt

Ví dụ 2:

Ngày 1/8/2015 khi kiểm tra việc sử dụng hóa đơn của Công ty A, cơ quan thuế phát hiện việc Công ty A khi xuất hóa đơn bán hàng, thường không ghi chỉ tiêu địa chỉ người mua trong 2 năm trở lại đây. Hành vi này đã được thực hiện từ 2 năm trở lại đây, và hiện vẫn đang xuất hóa đơn không ghi địa chỉ người mua. Vậy thời hiệu xử phạt của hành vi này là tính từ ngày 1/8/2015

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đối với cá nhân do cơ quan tiến hành tố tụng chuyển đến.Thông tư 10/2014/TT-BTC về xử phạt hành chính về HĐ có quy định:

“Thời hiệu xử phạt trong trường hợp vi phạm hành chính về hóa đơn đối với cá nhân do cơ quan tiến hành tố tụng chuyển đến được áp dụng theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 5 Thông tư 10/2014/TT-BTC. Thời gian cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý, xem xét được tính vào thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.
Trong thời hạn được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 Thông tư 10/2014/TT-BTC mà các tổ chức, cá nhân cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.”

Thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn

Theo quy định tại khoản 5, điều 5 Thông tư 10/2014/TT-BTC về xử phạt hành chính về HĐ có quy định:

“Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính về HĐ, nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính về HĐ theo hình thức phạt tiền (là ngày thực hiện xong các nghĩa vụ, yêu cầu ghi trong quyết định xử phạt hoặc từ ngày quyết định xử phạt được cưỡng chế thi hành) hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.”

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO