Thời hạn kê khai khấu trừ đối với hóa đơn GTGT bỏ sót

13/03/2018 728 lượt xem    

Số: 2987/TCT-KK

V/v kê khai khấu trừ đối với hóa đơn GTGT bỏ sót

Kính gửi: Công ty CP xây dựng thương mại Hùng Vĩ
(Đ/c: Số 243, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội)

Trả lời công văn số 1504/CV-HV đề ngày 15/04/2015 của Công ty CP xây dựng thương mại Hùng Vĩ đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thời hạn kê khai khấu trừ đối với hóa đơn GTGT bỏ sót, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ, khoản 7a, Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính:

  • Hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT,
  • Hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008
  • Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ

Quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

“7. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai; khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó; không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

a) Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hóa đơn chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hóa đơn bỏ sót, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm b khoản này.

Ví dụ 43: Cơ sở kinh doanh A có 01 hóa đơn GTGT mua vào lập ngày 10/3/2012. Trong kỳ kê khai thuế tháng 3/2012, kế toán của cơ sở kinh doanh bỏ sót không kê khai hóa đơn này thì cơ sở kinh doanh A được kê khai và khấu trừ bổ sung tối đa là kỳ kê khai tháng 8/2012.”

Trường hợp trong tháng 01/2013, Công ty CP xây dựng thương mại Hùng Vĩ bỏ sót 06 hóa đơn mua hàng hóa thì 06 hóa đơn bỏ sót được kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng kể từ tháng phát sinh hóa đơn GTGT bỏ sót. Nếu quá thời hạn nêu trên thì Công ty không được kê khai, khấu trừ đối với 06 hóa đơn mua hàng hóa đã bỏ sót.

Tổng cục Thuế trả lời để Doanh nghiệp biết, liên hệ với Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO