Thẩm quyền & trình tự thành lập, mở rộng khu công nghệ thông tin tập trung và ưu đãi thuế TNDN

26/01/2018 649 lượt xem    

Doanh nghiệp thành lập và hoạt động tại Khu công nghệ thông tin tập trung cớ được hưởng ưu đãi thuế TNDN không? Để trả lời câu hỏi trên, bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Thẩm quyền & trình tự thành lập, mở rộng khu công nghệ thông tin tập trung và ưu đãi thuế TNDN theo hướng dẫn tại Công văn số 844/TCT-CS ngày 14 tháng 3 năm 2017, cụ thể như sau:

– Tại Điều 10, Điều 14 và Điều 28 Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/ 2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung quy định:

“Điều 10. Thẩm quyền và trình tự thành lập, mở rộng khu công nghệ thông tin tập trung

  1. Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, mở rộng khu công nghệ thông tin tập trung.

Điều 14. Thẩm định thành lập, mở rộng khu công nghệ thông tin tập trung hoặc bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung

  1. Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, mở rộng khu công nghệ thông tin tập trung hoặc bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung.

Điều 28. Hiệu lực thi hành

  1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

  2. Các quy định tại Chương III Nghị định số 71/2007/NĐ-CPngày 03 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”

– Tại Khoản 1a Điều 15 và Khoản 1a Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ – CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“Điều 15. Thuế suất ưu đãi

  1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm áp dụng đối với:

    a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, khu kinh tế, khu công nghệ cao kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ”.

“Điều 16. Miễn thuế, giảm thuế

  1. Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với:

    a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định này”.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 0101/K&L ngày 9/1/2017 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ K&L Địa chỉ: 50 Thọ Môn – Đình Bảng – Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh về ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty TNHH Data Streams Asia (có trụ sở tại Thành phố Hà Nội), về vấn đề này sau khi lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ Tài chính (Vụ CST, Vụ PC), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên, Khu công nghệ thông tin tập trung cầu Giấy thành phố Hà Nội được công nhận theo Quyết định số 1069/QĐ – BTTT ngày 28/8/2013 của Bộ Thông tin truyền thông không phải là Khu công nghệ thông tin tập trung thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nên doanh nghiệp thành lập và hoạt động tại Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy không đủ điều kiện được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Khoản 1a Điều 15 và Khoản 1a Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ- CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO