Tạm hoãn thời gian nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

20/03/2018 856 lượt xem    

Thẩm quyền quyết định việc gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2015 là do đơn vị chủ trì thực hiện? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5509/TCT-KK, ngày 22 tháng 12 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ côngvăn số 5970/VPCP-KTN ngày 30/7/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc công tác QLNNvề khoáng sản và hoạt động khoáng sản:

“3. Về đề nghị gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất cụ thể các doanh nghiệp gặp khó khăn đặc biệt, gửi Bộ Tài chính xem xét, báocáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định”.

Căn cứ côngvăn số 2019/TTg-KTN ngày 09/11/2015 của Thủ tướng Chính phủvề việc tạm hoãn thời gian nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của Công tyTNHH Phú Hiệp:

“2. BộTài nguyên và Môi trường rà soát, đánh giátình hình, những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý chung toàn ngành.”

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 6527/CT-QLTĐ ngày 07/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về việc xin ý kiến tạm hoãn thu nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2015 đối với các dự án khoáng sản. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận được biết:

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, thẩm quyền quyết định việc gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2015 là của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Tài Nguyên và Môi trường là đơn vị chủ trì thực hiện, Bộ Tài chính phối hợp. Do đó, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Thuận hướng dẫn doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét gia hạn nộp tiền cấp quyền khai khoáng sản năm 2015. Trước khi có kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền, Tổng cục Thuế đề nghị CụcThuế tiếp tục thực hiện các biện pháp đôn đốc doanh nghiệpnộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vào ngân sách Nhà nước.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO