Sử dụng và bổ sung chỉ tiêu trên hóa đơn điện tử như thế nào?

12/04/2021 641 lượt xem    

Công văn 3448/CT-TTHT năm 2020

V/v sử dụng và bổ sung chỉ tiêu trên hóa đơn điện tử

Kính gửi: Công ty CP Sản xuất nhựa Triệu Du Bổn.

Địa chỉ: Lô 15 – 17, đường số 1, KCN Tân Tạo, TP.HCM. Mã số thuế: 0301939611.

Trả lời văn thư số 1802/CV-2020 (Cục Thuế TP nhận ngày 21/02/2020) của đơn vị về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC:

1. Hóa đơn điện tử phải có các nội dung sau:

a) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn;Ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự trên hóa đơn thực hiện theo Phụ lục số 1 Thông tư số 153/2010/TT-BTC.

b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;

d) Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ.

Đối với hóa đơn GTGT, phải có thêm dòng thuế suất thuế GTGT, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ.

e) Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.

g) Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt.

Căn cứ Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC:

“2. Phát hành hóa đơn điện tửTrước khi sử dụng hóa đơn điện tử, t chức khởi tạo phải lập Thông báo phát hành gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thông báo phát hành (theo Mu số 2 Phụ lục) gồm các nội dung: tên đơn vị phát hành hoá đơn điện tử, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hoá đơn phát hành, ngày lập Thông báo phát hành; tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị (gửi bằng giấy); hoặc chữ ký điện tử của tổ chức phát hành (gửi bằng đường điện tử qua cổng thông tin).Trường hợp thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức khởi tạo thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn.…”

Trường hợp đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử

Nếu hóa đơn đáp ứng đủ điều kiện theo khoản 1 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC là phù hợp với quy định.

Trường hợp đơn vị chỉ bổ sung ngày, giờ ký tại chỉ tiêu chữ ký điện tử

Đơn vị không phải thực hiện điều chỉnh thông báo phát hành hóa đơn điện tử. Cục Thuế TP thông báo đơn vị biết đ thực hiện theo đúng quy định.

Chúc các bạn thành công.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO