Sử dụng nhiều hóa đơn cho một lần mở tờ khai hải quan

17/01/2018 772 lượt xem    

Công văn số 3065/TCT-CS

V/v hóa đơn.

 

Kính gửi: Công ty TNHH Quốc tế Delta.
(Địa ch: Tầng 14, Zodiac Building, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội)

Về việc sử dụng nhiều hóa đơn cho một lần mở tờ khai hải quan, ngày 7/3/2017. Tổng cục Hải quan có công văn số 1409/TCHQ-GSQL. Gửi Tổng cục Thuế với nội dung (bản photo công văn kèm theo):

“Công ty TNHH vật liệu băng keo Nitto Denko Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Nhật bản. Hoạt động mua bán hàng hóa với Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam; (là doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp ưu tiên).

Căn cứ theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CPngày 21/1/2015 của Chính phủ, Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì trường hợp người khai hải quan là doanh nghiệp ưu tiên và các đối tác mua bán hàng hóa với doanh nghiệp ưu tiên có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ phát sinh nhiều lần trong một thời hạn nhất định theo một hợp đồng/đơn hàng với cùng người mua hoặc người bán được giao nhận hàng hóa trước, khai hải quan sau. Việc khai hải quan được thực hiện trong thời hạn tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày thực hiện việc giao nhận hàng hóa.

Công văn số 20170218/CV-TC ngày 17/2/2017 của Công ty TNHH quốc tế Delta; (do Tổng cục Hải quan chuyển sang) về hóa đơn GTGT. Như vậy, đối với trường hợp này Công ty có thể sử dụng nhiều hóa đơn cho một lần mở tờ khai hải quan và đây là quy định về thủ tục hải quan theo hướng tạo thuận li cho những doanh nghiệp ưu tiên khi có phát sinh hoạt động mua bán…”

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO