SỬ DỤNG HÓA ĐƠN VÀ CÁCH XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐÃ LẬP CÓ SAI SÓT

13/01/2021 540 lượt xem    

Công văn 60771/CT-TTHT

V/v xử lý đối với hóa đơn đã lập có sai sót

Ngày 16/6/2020, Cục Thuế TP. Hà Nội nhận được hồ sơ bổ sung của Công ty TNHH Unitika Trading Việt Nam. Sau đây gọi là Công ty. Cho công văn số 0316-01 đề ngày 01/3/2016 của Công ty hỏi về việc sử dụng hóa đơnxuất hóa đơn điều chỉnh. Cục Thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC:

+ Tại khoản 2 Điều 16 quy định:

Đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam.

 • Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật. Tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.Người bán đồng thời ghi trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam. Theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hóa đơn.
 • Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam. Thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.

+ Tại khoản 3 Điều 20 quy định về xử lý đối với hóa đơn đã lập:

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế. Sau đó phát hiện sai sót. Lúc đó người bán và người mua phải lập biên bản. Hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót. Đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số, ký hiệu. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm.

– Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC (hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015)

Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

+ Tại khoản 4 Điều 2 sửa đổi, bổ sung Điều 27 Thông tư số 156/2013/TT-BTC:

Đồng tiền nộp thuế và xác định doanh thu, chi phí giá tính thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước.

– Người nộp thuế thực hiện nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước bằng đồng Việt Nam. Trừ trường hợp được nộp thuế bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật.

– Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ. Thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

 • Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.
 • Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại. Nơi mà người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.

– Các trường hợp cụ thể khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

+ Tại khoản 7 Điều 3 sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC:

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua. Thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn trên, Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua. Đã thực hiện giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Người bán và người mua đã kê khai thuế. Sau đó phát hiện sai sót thì hai bên phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót. Đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số, ký hiệu. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán, người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Trong quá trình thực hiện, trường hợp còn vướng mắc. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế TP. Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP. Hà Nội thông báo để Công ty TNHH Unitika Trading Việt Nam biết và thực hiện./.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO