Sử dụng hóa đơn tự in của Công ty TNHH Tiếp vận Ez Shipping

17/03/2018 611 lượt xem    

Trường hợp Công ty TNHH Tiếp vận Ez Shipping thành lập từ tháng 4/2012, do mới thành lập còn thiếu hiểu biết về pháp luật nên đã sử dụng hóa đơn tự in. Tuy nhiên, nếu các hóa đơn tự in Công ty đã sử dụng nêu trên có gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh, Công ty đã kê khai nộp thuế thì công ty có phải thu hồi toàn bộ các hóa đơn đã phát hành?

Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 3115/TCT-CS, ngày 03 tháng 08 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Tại Điểm a Khoản 2, Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ hướng dẫn xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về tự in hóa đơn như sau:

“2. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Tự in hóa đơn hoặc khởi tạo hóa đơn điện tử khi không đủ các điều kiện quy định;

5, Biện pháp khắc phục hậu quả: Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại Khoản 1,Điểm a Khoản 2 và Khoản 3 Điều này buộc phải hủy các hóa đơn được in hoặc khởi tạo không đúng quy định. 

Tại Khoản 2 Điều 37 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ hướng dẫn xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn như sau:

“2. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định. 

Tại Khoản 3 Điều 40 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ hướng dẫn xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn) cho cơ quan thuế như sau:

“3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định. 

Tại Điểm a Khoản 2, Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về tự in hóa đơn như sau:

“2Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Tự in hóa đơn hoặc khởi tạo hóa đơn điện tử khi không đủ các điều kiện quy định;

5, Biện pháp khắc phục hậu quả: Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại khoản 1,điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều này buộc phải hủy các hóa đơn được in hoặc khởi tạo không đúng quy định. 

Tại Điểm b Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn như sau:

“2. Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng.

b) Phạt tiền 6.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định. 

Tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư số 10/2014 TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn) cho cơ quan thuế như sau:

“3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định “.

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 10364/CT-QLAC ngày 19/3/2015 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn tự in của Công ty TNHH Tiếp vận Ez Shipping. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP Hà Nội được biết:

Theo trình bày tại công văn của Cục Thuế và công văn của Công ty: Công ty TNHH Tiếp vận Ez Shipping thành lập từ tháng 4/2012, do mới thành lập còn thiếu hiểu biết về pháp luật nên đã sử dụng hóa đơn tự in khi không đủ các điều kiện được tạo hóa đơn tự in theo quy định trong thời gian từ tháng 7/2012 đến tháng 9/2014, tổng số hóa đơn đã sử dụng theo hình thức tự in là 512 số hóa đơn, các số hóa đơn tự in đã sử dụng này Công ty không lập Thông báo phát hành hóa đơn và không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định.

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế căn cứ tình hình thực tế và kết quả kiểm tra tại Công ty để xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo quy định.

Trường hợp Cục Thuế xác minh các hóa đơn tự in Công ty đã sử dụng nêu trên có gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh, Công ty đã kê khai nộp thuế thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế: chấp thuận cho Công ty TNHH Tiếp vận Ez Shipping không phải thu hồi các số hóa đơn trên.

Công ty TNHH Tiếp vận Ez Shipping tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các hóa đơn đã lập nêu trên.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO