Sử dụng hóa đơn hết giá trị sử dụng

27/02/2018 694 lượt xem    

Mục lục bài viết

Khi hóa đơn hết giá trị sử dụng cần xử lí như thế nào? Việc sử dụng hóa đơn hết giá trị sử dụng có bị xử lí vi phạm không? Bài viết sau sẽ giải đáp thắc mắc về vấn đề sử dụng hóa đơn hết giá trị sử dụng căn cứ vào công văn 5585/TCT-CS ngày 02/12/2016

Căn cứ khoản 2 Điều 21 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm thông báo hết giá trị sử dụng của các hóa đơn.

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm thông báo hết giá trị sử dụng của các hóa đơn sau:

– Hóa đơn không tiếp tục sử dụng do tổ chức, hộ, cá nhân thông báo với cơ quan thuế thuộc các trường hợp nêu tại khoản 1 Điều này.

– Hóa đơn chưa lập mà tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh mà không thông báo với cơ quan thuế;

– Hóa đơn chưa lập của tổ chức, hộ, cá nhân tự ý ngừng kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan thuế;

– Hóa đơn mua của cơ quan thuế mà tổ chức, hộ, cá nhân có hành vi cho, bán.

Căn cứ Điều 22 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

– Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng.

– Hóa đơn giả là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.

– Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là hóa đơn đã được tạo theo hướng dẫn tại Thông tư này, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.

– Hóa đơn hết giá trị sử dụng là hóa đơn đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hóa đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; hóa đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngừng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế).

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp hủy hóa đơn.

Các trường hợp hủy hóa đơn

– Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.

– Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

– Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

– Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ khoản 5 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đối với người bán hàng quy định mức phạt đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này) hoặc hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (trừ hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này).

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn và các trường hợp cụ thể xác định là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trả lời công văn số 5952/CT-TTHT ngày 27/06/2015 và công văn số 1022/CT-TTHT ngày 02/02/2016 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc sử dụng hóa đơn hết giá trị sử dụng của Công ty TNHH Dịch vụ hàng hóa Thiên Phú, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công ty TNHH Dịch vụ hàng hóa Thiên Phú kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, có 02 xe ô tô đầu kéo, cung cấp dịch vụ cho các công ty trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; ngày 20/11/2014, Chi cục Thuế quận Gò Vấp có thông báo số 832/TB-CCT-BKD-KT4 về việc Công ty Thiên Phú bỏ địa chỉ kinh doanh

Ngày 23/12/2014, Chi cục Thuế quận Gò Vấp có thông báo số 112/TB-CCT-KT4 về việc giải tỏa thông báo số 832/TB-CCT-BKD-KT4 nêu trên; trong thời gian thực hiện thông báo số 832/TB-CCT-BKD-KT4 Công ty đã sử dụng 82 số hóa đơn (từ số 288 đến số 369, ký hiệu TP/13P) để giao cho khách hàng; Công ty đã kê khai đầy đủ doanh thu và thuế GTGT của 82 số hóa đơn nêu trên.

Trường hợp Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra xác minh trong thời gian thực hiện thông báo số 832/TB-CCT-BKD-KT4 ngày 20/11/2014 của Chi cục Thuế quận Gò Vấp, Công ty TNHH Dịch vụ hàng hóa Thiên Phú thực tế có cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường bộ cho khách hàng; Công ty đã kê khai, nộp thuế GTGT và phản ánh doanh thu đầy đủ đối với 82 số hóa đơn nêu trên thì Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 5952/CT-TTHT ngày 27/06/2015, theo đó, Công ty TNHH Dịch vụ hàng hóa Thiên Phú được sử dụng 82 số hóa đơn nêu trên để kê khai thuế, nhưng Công ty vẫn bị xử phạt vi phạm hành chính về việc sử dụng hóa đơn.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO