Sử dụng con dấu khi thực hiện thủ tục đăng ký thuế

20/03/2018 604 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về việc sử dụng con dấu của các doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/7/2015 nhưng chưa thực hiện đăng ký thuế căn cứ vào công văn 3918/TCT-KK ngày 23/09/2015

Trong quá trình triển khai thực hiện Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 từ 01/7/2015, Tổng cục Thuế nhận được ý kiến của một số Cục Thuế địa phương và một số cơ quan đăng ký kinh doanh phản ánh vướng mắc về sử dụng con dấu của các doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/7/2015 nhưng chưa thực hiện đăng ký thuế.

Căn cứ pháp lí

Điều 44 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định về con dấu của doanh nghiệp;

Công văn số 1277/BCA-TCII ngày 29/6/2015 của Bộ Công an về việc triển khai một số nội dung của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, theo đó:

Công an các đơn vị, địa phương không thực hiện việc đăng ký mẫu dấu và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu đối với các doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp; theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và đầu tư tại công văn số 5500/BKHĐT-ĐKKD ngày 06/8/2015 gửi Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc con dấu của doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/7/2015 nhưng chưa thực hiện đăng ký thuế

Tổng cục Thuế có hướng dẫn như sau:

– Đối với các doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) trước ngày 01/7/2015, khi thực hiện đăng ký thuế, cơ quan thuế không yêu cầu doanh nghiệp phải đóng dấu trên tờ khai đăng ký thuế.

– Khi tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký thuế nêu tại điểm 1 nêu trên, các Cục Thuế địa phương lưu ý một số điểm sau:

Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế của doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế. Trường hợp người nộp thuế chưa có con dấu, khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế, công chức thuế kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thuế theo quy định (lưu ý các chỉ tiêu như số điện thoại liên hệ, địa chỉ thư điện tử; trường hợp không đầy đủ, công chức thuế giải thích, yêu cầu người nộp thuế cung cấp để thông báo mã số thuế sau khi được cấp).

Sau khi tạo mã số thuế, bộ phận đăng ký thuế lập Thông báo về việc chấp nhận cấp mã số thuế ban hành kèm theo công văn này và gửi cho người nộp thuế (qua điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử hoặc bộ phận một cửa của cơ quan thuế) để người nộp thuế biết, thực hiện làm con dấu và thực hiện thông báo mẫu theo quy định tại Điều 44 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 nêu trên.

Khi trả kết quả đăng ký thuế, công chức thuế hướng dẫn người nộp thuế đóng dấu trên tờ khai đăng ký thuế để hoàn thiện hồ sơ đăng ký thuế đã nộp cơ quan thuế.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO