Hướng dẫn về quyết toán thuế TNCN với TN và số thuế tính trùng

18/01/2019 986 lượt xem    

Công văn số 1984/TCT-TNCN

V/v chính sách thuế TNCN

Kính gửi: Ông Peacock Darryl James
(163 Phan Đăng Lưu – Phường 1 – Quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời Ông Peacock Darryl James về quyết toán thuế TNCN đối với thu nhập và số thuế tính trùng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm e2 khoản 2 Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của

Luật thuế TNCN hướng dẫn:

“Cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công trong trường hợp số ngày có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch đầu tiên là dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên.

– Năm tính thuế thứ nhất: khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày tính đủ 12 tháng liên tục.

– Từ năm tính thuế thứ hai: khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Số thuế còn phải nộp trong năm tính thuế thứ 2 được xác định như sau:

Số thuế còn phải nộp năm tính thuế thứ 2

=

Số thuế phải nộp của năm tính thuế thứ 2

Số thuế tính trùng được trừ

Trong đó

Số thuế phải nộp của năm tính thuế thứ 2

=

Thu nhập tính thuế của năm tính thuế thứ 2

x

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân theo Biểu lũy tiến từng phần

 

Số thuế tính trùng được trừ

=

Số thuế phải nộp trong năm tính thuế thứ nhất

x

Số tháng tính trùng

12

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, nội dung công văn 2031/CT-TNCN ngày 20/3/2018 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh trả lời Ông Peacock Darryl James về quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập và số thuế tính trùng là phù hợp với quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Ông Peacock Darryl James biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO