Quy định về xuất hóa đơn cho cơ quan bảo hiểm xã hội

01/03/2018 812 lượt xem    

Công văn Số: 1341/TCT-CS
V/v hóa đơn

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên.

Trả lời công văn số 2908/CT-HCQTTVAC ngày 09/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về:

Xuất hóa đơn cho cơ quan bảo hiểm xã hội, TCT có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 17 NĐ số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của CP quy định về:

Hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Khoản 9, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính Phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều Luật thuế GTGT quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT;

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty CP bệnh viện Quốc Tế Thái Nguyên có hợp đồng KCB BHYT với cơ quan BHXH. Từ quý III năm 2014 đến quý I/2015 đơn vị đã viết hóa đơn chung bao gồm cả chi phí BHXH được thanh toán và chi phí người bệnh phải trả trên cùng một hóa đơn, mà không tách riêng phần chi phí KCB BHYT mà cơ quan bảo hiểm thanh toán cho người bnh để trả cho cơ quan bảo hiểm theo quy định thì TCT thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên tại công văn số 2908/CT-HCQTTVAC ngày 9/12/2015.

TCT có ý kiến để Cục Thuế được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO