Quy định về xác định chi phí được trừ đối với tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

08/03/2018 758 lượt xem    

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5047/CT – TTHT ngày 23/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về xác định chi phí được trừ đối với tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về xác định chi phí được trừ đối với tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 634/TCT-CS ngày 13 tháng 02 năm 2015, cụ thể như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh nêu tại công văn số 5047/CT – TTHT nêu trên, cụ thể:

Nếu Công ty CP Khai thác khoáng sản Tây Ninh được quyền khai thác khoáng sản hợp pháp theo quy định của pháp luật và Công ty đã nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ thì Công ty được phân bổ khoản tiền cấp quyền khai thác khoáng sản này vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo thời hạn khai thác được cấp phép.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO