Quy định về việc xuất hoá đơn của doanh nghiệp đang giải thể

28/03/2018 729 lượt xem    

Doanh nghiệp đang giải thể cần tuân thủ các quy định gì về việc xuất hóa đơn? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về việc xuất hoá đơn DN đang giải thể. (Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 3830/TCT-CS ngày 17/09/2015). Cụ thể như sau: 

– Tại khoản 6 Điều 5 TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn về thuế GTGT quy định: 

“Trường hợp tài sản cố định khi điều chuyển đã thực hiện đánh giá lại giá trị tài sản hoặc điều chuyển cho cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải lập hoá đơn GTGT, kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.”

– Tại Điều 13 TT 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của BTC hướng dẫn thi hành về hoá đơn quy định: 

“2. Hóa đơn do CQT cấp theo từng số tương ứng với đề nghị của tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh gọi là hóa đơn lẻ.

Trường hợp doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã quyết toán thuế, đã đóng mã số thuế, phát sinh thanh lý tài sản cần có hoá đơn để giao cho người mua được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng.

Riêng đối với tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản, trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế giá trị gia tăng được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hóa đơn giá trị gia tăng để giao cho người mua.

3.CQT cấp hoá đơn lẻ cho việc bán HHDV được xác định như sau:

…Tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu sử dụng hoá đơn lẻ phải có đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ (mẫu số 3.4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này), Căn cứ đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ và các chứng từ mua bán kèm theo, cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn người nộp thuế xác định số thuế phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế. Riêng trường hợp được cấp hoá đơn giá trị gia tăng lẻ thì số thuế giá trị gia tăng phải nộp là số thuế giá trị gia tăng ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng cấp lẻ.

Người đề nghị cấp hóa đơn lẻ lập hóa đơn đủ 3 liên tại cơ quan thuế và phải nộp thuế đầy đủ theo quy định trước khi nhận hóa đơn lẻ. Sau khi có chứng từ nộp thuế của người đề nghị cấp hóa đơn; CQT có trách nhiệm đóng dấu CQT vào phía trên bên trái của liên 1, liên 2; và giao cho người đề nghị cấp hóa đơn, liên 3 lưu tại CQT.”

Trả lời công văn số 44822/CT-HTr ngày 09/07/2015 của Cục Thuế TP.Hà Nội về việc xuất hoá đơn DN đang giải thể, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên:

– Khi thực hiện chuyển giao tài sản cho Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam; Công ty TNHH MTV Lắp máy và xây dựng Vinashin có trách nhiệm xuất hoá đơn theo quy định.

– Trường hợp sau khi Công ty TNHH MTV Lắp máy và xây dựng Vinashin đã nộp báo cáo tài chính, quyết toán thuế đến cơ quan Thuế, đã hủy toàn bộ hóa đơn chưa sử dụng nhưng phát sinh việc điều chuyển tài sản thì Công ty phải có đơn đề nghị cơ quan Thuế cấp hóa đơn lẻ (mẫu số 3.4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên). Căn cứ đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ, CQT hướng dẫn Công ty xác định số thuế phải nộp. Công ty phải nộp thuế đầy đủ trước khi cấp hóa đơn lẻ. CQT cấp hoá đơn lẻ là hoá đơn bán hàng để Công ty xuất cho bên nhận TS.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO