Quy định về việc xử lí doanh nghiệp xuất hóa đơn GTGT không còn giá trị sử dụng

26/03/2018 729 lượt xem    

Ngày 19/6/2015, Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk có gửi công văn số 1454/CT-TTra yêu cầu Tổng cục Thuế  hướng dẫn xử lí việc Công ty TNHH Hoàng Nguyên xuất hóa đơn GTGT trong trường hợp bị cơ quan Thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế “Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng”. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về việc xử lí doanh nghiệp xuất hóa đơn GTGT không còn giá trị sử dụng theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 3334/TCT-PC ngày 17 tháng 8 năm 2015, cụ thể như sau:

Về việc doanh nghiệp xuất hóa đơn GTGT trong trường hợp bị cơ quan Thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế “Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng”, ngày 25/8/2014 Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 3572/TCT-PC trả lời Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi (có bản photocopy kèm theo). Theo đó 

“…..Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp sau khi Quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng và Thông báo về việc hóa đơn không còn giá trị sử dụng có hiệu lực thi hành, các doanh nghiệp vẫn xuất hóa đơn thuộc Quyết định và Thông báo nêu trên để bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo qui định tại Khoản 5 Điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ”.

Đối với trường hợp cụ thể của Công ty TNHH Hoàng Nguyên, theo nội dung công văn số1454/CT-TTra của Cục Thuế thì Công ty TNHH Hoàng Nguyên xuất hàng hóa trừ nợ vay cho 03 cá nhân nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai doanh thu, thuế GTGT đầu ra (không phải là sử dụng hóa đơn cơ quan Thuế đã có “Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng”).

Công ty TNHH Hoàng Nguyên đã sử dụng chứng từ, tài liệu không hợp pháp khác để xác định sai số tiền thuế phải nộp (đối với trường hợp xuất hàng hóa trừ nợ cho ông Nguyễn Khắc Thông, ông Trần Xuân Thắng).

Như vậy Công ty TNHH Hoàng Nguyên đã có hành vi trốn thuế và hành vi này bị xử phạt theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế 

“Điều 11. Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Điều 108 của Luật quản lý thuế thì bị xử phạt theo số lần tính trên số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận, như sau:

  1. Phạt tiền 1 lần tính trên số thuế trốn, số thuế gian lận đối với người nộp thuế vi phạm lần đầu không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 10 Nghị định này hoặc vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên khi có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

(…) e) Không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thực tế thanh toán của hàng hóa , dịch vụ đã bán và bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

(…) k) Sử dụng hóa đơn, chứng từ, tài liệu không hợp pháp trong các trường hợp khác để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được hoàn”.

Đề nghị Cục Thuế xác định cụ thể hành vi vi phạm của Công ty TNHH Hoàng Nguyên để áp dụngquy định xử lý vi phạm đúng quy định, phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO