Quy định về việc xác định nghĩa vụ thuế TNDN đối với khoản tiền hỗ trợ, đền bù di dời

29/03/2018 634 lượt xem    

Đối với khoản tiền hỗ trợ, đền bù di dời cần tuân thủ các quy định gì về thuế TNDN? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về việc xác định nghĩa vụ thuế đối với khoản tiền hỗ trợ, đền bù di dời theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 3963/TCT-CS ngày 25 tháng 09 năm 2015, cụ thể như sau:

Liên quan đến vấn đề tiền đền bù hỗ trợ di dời, tổng hợp vướng mắc của các địa phương (trong đó có công văn số 34186/CT-KTT3 ngày 27/8/2013 của Cục Thuế thành phố Hà Nội), Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính có hướng dẫn tại Thông tư 78/2014/TT-BTC cụ thể:

– Điểm 16 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN quy định về thu nhập khác như sau:

“16. Các khoản tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác doanh nghiệp nhận được từ các tổ chức, cá nhân theo thỏa thuận, hợp đồng phù hợp với pháp luật dân sự do doanh nghiệp bàn giao lại vị tríđất cũ để di dời cơ sở sản xuất kinh doanh sau khi trừ các khoản chi phí liên quan như chi phí di dời (chi phí vận chuyển, lắp đặt), giá trị còn lại của tài sản cố định và các chi phí khác (nếu có).

Riêng các khoản tiền, tài sản, lợi ích vật chất doanh nghiệp nhận được theo chính sách của Nhà nước, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để di dời cơ sở sản xuất thì thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật  liên quan.”

Tổng cục thuế nhận được công văn số 57292/CT-KTT3 ngày 03/09/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc xác định nghĩa vụ thuế đối với khoản tiền hỗ trợ, đền bù di dời. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ tình hình thực tế của doanh nghiệp, quy định của pháp luật thuế và pháp luật có liên quan để hướng dẫn thực hiện theo quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt quá thẩm quyền, đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội báo cáo cụ thể từng trường hợp, gửi đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan và đề xuất phương án xử lý để Tổng cục Thuế có căn cứ trả lời hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO