Quy định về việc tính toán, kê khai, nộp và quyết toán thuế nhà thầu đối với nhà thầu nước ngoài

16/03/2018 929 lượt xem    

Số: 2610/TCT-KK
V/v: kê khai, nộp thuế nhà thầu

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang;
– Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Quốc tế.

Tổng cục Thuế nhận được CV 473/CT-KTT ngày 25/3/2015 của Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang và CV 2142/ITC ngày 27/3/2015, CV 2143/ICT ngày 27/3/2015 của CTCP Đầu tư xây dựng và thương mại Quốc tế (ICT), đề nghị hướng dẫn về việc tính toán, kê khai, nộp và quyết toán thuế nhà thầu đối với nhà thầu nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc kê khai, nộp, quyết toán thuế nhà thầu:

Điểm 2, Mục X Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“2. Trường hợp nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam:

2.1. Bên VN ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài không thực hiện CĐ kế toán VN phải:

+ Khấu trừ

+ Nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài

+ Nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của bên Việt Nam.

Đối với hợp đồng nhà thầu là hợp đồng xây dựng, lắp đặt thì:

+ Nộp hồ sơ khai thuế cho cục thuế QL địa phương nơi diễn ra HĐ xây dựng, lắp đặt”.

Khoản 1, Mục III, Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Bên Việt Nam nộp thay thuế cho:

  • Nhà thầu nước ngoài,
  • Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế

Theo hướng dẫn tại Điểm 2, Điểm 3 Mục III Phần B TT này nếu Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài không đáp ứng được một trong các điều kiện nêu tại Điểm 1 Mục II Phần B Thông tư này.

Bên Việt Nam có trách nhiệm đăng ký thuế với cơ quan thuế để thực hiện nộp thay thuế cho:

  • Nhà thầu nước ngoài,
  • Nhà thầu phụ nước ngoài

Trong phạm vi 20 ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng”.

Điểm 3, Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“- Bên Việt Nam ký hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài và nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của bên Việt Nam.

Đối với hợp đồng nhà thầu là hợp đồng xây dựng, lắp đặt thì

  • Nộp hồ sơ khai thuế,
  • hồ sơ khai quyết toán thuế

Cho Cục thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế địa phương nơi diễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt quy định.

– Bên Việt Nam có trách nhiệm đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thực hiện nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trong phạm vi 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng”.

Trường hợp của Công ty ICT:

Tháng 01 năm 2008 Công ty ICT đã ký Hợp đồng Thiết kế số SS-2008-006 với Nhà thầu nước ngoài là viện nghiên cứu Thiết kế khảo sát Công nghiệp điện lực Quảng Tây – Trung Quốc, thực hiện việc tư vấn, thiết kế. Giá trị ban đầu (giai đoạn 1) của hợp đồng tương đương 838.000 USD.

Công ty ICT đã đăng ký, kê khai, nộp thay thuế nhà thầu của hợp đồng này với Cục Thuế thành phố Hà Nội, tổng số thuế đã nộp là 4.203.048.894 đồng.

Ngày 05/10/2009 Công ty ICT đã ký Hợp đồng gói thầu EPC số 20091008 (Thiết kế bản vẽ thi công, cung cấp vật tư thiết bị trọn bộ và thi công xây dựng công trình) với Nhà thầu nước ngoài là Liên danh giữa Viện nghiên cứu Thiết kế khảo sát Công nghiệp điện lực Quảng Tây và Công ty TNHH cổ phần Cục 2 Thủy điện Quảng Đông – Trung quốc.

Theo đó, phần “Chi phí khảo sát, thiết kế” có giá trị tương đương 2.670.800 USD trong tổng giá trị hợp đồng tương đương 66.729.094 USD.

Ngày 06/10/2009 các bên gồm Công ty ICT và Liên danh giữa Viện nghiên cứu Thiết kế khảo sát Công nghiệp điện lực Quảng Tây và Công ty TNHH Cổ phần Cục 2 Thủy điện Quảng Đông – Trung Quốc, căn cứ vào Hợp đồng Thiết kế số SS-2008-006 và Hợp đồng số 20091008 đã đồng ý chuyển toàn bộ giá trị hợp đồng số SS-2008-006 nêu trên vào thành một phần của hạng mục Chi phí khảo sát thiết kế của Hợp đồng số 20091008 đã ký giữa các bên.

Như vậy, trong hợp đồng số 20091008 này có việc kế thừa phần khảo sát thiết kế đã được thực hiện trước đó theo Hợp đồng Thiết kế số SS-2008-006.

Ngày 23/10/2010 Công ty ICT đã đăng ký kê khai, nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài tại Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang đối với hợp đồng số 20091008 nêu trên, và thực hiện việc kê khai, nộp thuế đối với toàn bộ phần thanh toán còn lại của Hợp đồng số 20091008 này (đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt tại tỉnh Tuyên Quang).

Như vậy, Công ty ICT phải thực hiện việc quyết toán thuế nhà thầu cho Hợp đồng số 20091008 tại Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang. Số thuế nhà thầu đã nộp trong giai đoạn đầu tại Cục Thuế thành phố Hà Nội được bù trừ vào số thuế nhà thầu phải nộp cho toàn bộ Hợp đồng số 20091008 tại Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang.

2. Về việc tính số thuế phải nộp:

Thực hiện việc tính thuế đối với Hợp đồng số 20091008. Công ty ICT được thực hiện theo hướng dẫn tại TT 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính. Đề nghị Công ty ICT liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể việc:

  • Tính,
  • Kê khai,
  • Nộp
  • Quyết toán thuế nhà thầu.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Quốc tế (ICT) biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO