Quy định về việc thực hiện kê khai quyết toán thuế, hoàn thuế TNCN năm 2015

01/03/2018 794 lượt xem    

Công văn Số: 1405/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 410/CT-TNCN ngày 14/3/2016 của Cục thuế tỉnh Long An về:

Việc vướng mắc trong việc thực hiện kê khai quyết toán thuế, hoàn thuế TNCN năm 2015.

Vấn đề này TCT có ý kiến như sau:

Về việc quyết toán thuế TNCN năm 2015 TCT đã có công văn hướng dẫn số 801/TCT-TNCN ngày 2/3/2016, tại Điểm 6, Điểm 7 hướng dẫn như sau:

“6.1. Việc hoàn thuế TNCN đối với tổ chức trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế thực hiện theo quy định tại:

+ Điều 28 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính 

+ Điều 23 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

6.2. Việc hoàn thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế thực hiện theo hướng dẫn tại:

+ Điều 28 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính 

+ Điều 23 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

7. Hiện tại TCT đang thực hiện việc nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ và xử lý các tờ khai quyết toán đáp ứng theo các mẫu biểu mới tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Trong thời gian nâng cấp ứng dụng, cơ quan thuế tổ chức tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận và truyền dữ liệu hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2015 về cơ sở dữ liệu tập trung tại TCT để ghi nhận, hạch toán đầy đủ tờ khai, phụ lục tờ khai vào hệ thống TMS bằng mẫu biểu theo phiên bản mới nhất trên các ứng dụng của ngành thuế”.

Theo hướng dẫn nêu trên thì hồ sơ hoàn thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 và Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của BTC. Trong thời gian hệ thống đang nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ xử lý các tờ khai theo biểu mẫu mới thì đề nghị Cục thuế thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 801/TCT-TNCN của TCT nêu trên.

TCT thông báo để Cục thuế tỉnh Long An được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO