Quy định về việc sử dụng hoá đơn trong thời gian bị tạm đình chỉ sử dụng và việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào, đầu ra của HĐKD không thuộc ngành nghề ghi trong giấy chứng nhận ĐKDN

09/03/2018 683 lượt xem    

Mục lục bài viết

Công văn 1387/TCT-KK

V/v kê khai nộp thuế GTGT

Ngày 06/02/2015 Vụ Kê khai nhận được công văn số 297/CT-TTr ngày 26/01/2015 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về việc xin ý kiến xử lý vướng mắc qua thanh tra thuế tại Công ty TNHH Vinkems. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về việc sử dụng hoá đơn trong thời gian bị tạm đình chỉ sử dụng và việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào, đầu ra của HĐKD không thuộc ngành nghề ghi trong giấy chứng nhận ĐKDN theo hướng dẫn tại Công văn số 1387/TCT-KK ngày 14 tháng 04 năm 2015, cụ thể như sau: 

1.Về việc sử dụng hoá đơn trong thời gian bị tạm đình chỉ sử dụng theo Quyết định cưỡng chế nợ thuế bằng hình thức tạm đình chỉ sử dụng hoá đơn.

– Căn cứ, Khoản 1, Mục VIII Phần A Thông tư số 157/2007/TT-BTC ngày 24/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định về thời hiệu thi hành quyết định hành chính thuế: Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế có hiệu lực thi hành trong thời hạn một năm, kể từ ngày ban hành quyết định.

– Điểm 1,3 Điều 9; điểm 1 Điều 13 Thông tư số 215/2013/TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định:

“Quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành trong thời hạn 01 (một) năm, kể từ ngày ghi trong quyết định cưỡng chế. Thời hiệu áp dụng cưỡng chế được ghi trong quyết định cưỡng chế, Quyết định cưỡng chế chấm dứt hiệu lực kể từ khi đối tượng bị cưỡng chế chấp hành xong quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế đối tượng bị cưỡng chế đã nộp đủ tiền thuế nợtiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước “Hoá đơn thông báo không còn giá trị sử dụng bao gồm các loại hoá đơn: hoá đơn tự in do các tổ chức cá nhân kinh doanh tự in; hoá đơn đặt in do các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoặc cơ quan thuế đặt in;hoá đơn điện tử do các tổ chức, cá nhân kinh doanh khởi tạo, lập theo quy định của pháp luật “.

– Điều 20 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013; Điều 22 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về sử dụng hoá đơn bất hợp pháp quy định:

“Sử dụng hoá đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hoá đơn giả, hoá đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng.Hoá đơn giả là hoá đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in,khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hoá đơn.

Hoá đơn chưa có giá trị sử dụng là hoá đơn đã được tạo theo hướng dẫn tại Thông tư này, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.

Hoá đơn hết giá trị sử dụng là hoá đơn đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hóa đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất  với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; hoá đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngừng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế). Trường hợp Công ty TNHH Vinkems sử dụng hoá đơn trong thời gian cơ quan thuế có Quyết định cưỡng chế nợ thuế bằng hình thức tạm đình chỉ sử dụng hoá đơn là hành vi sử dụng hoá đơn bất hợp pháp. Giao Cục Thuế tỉnh Tây Ninh hướng dẫn Công ty TNHH Vinkems và các đơn vị mua hàng có liên quan thực hiện thu hồi các hoá đơn bất hợp pháp đã sử dụng và kê khai điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra, đầu vào theo quy định.

2. Đối với việc kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và kê khai thuế GTGT đầu ra của HĐKD (cho thuê văn phòng) không thuộc ngành nghề ghi trong giấy chứng nhận ĐKDN

– Căn cứ, Khoản 14, Điều 14, Khoản 1,2 Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012; Khoản 15  Điều 14, Khoản 1,2 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về trường hợp không được khấu trừ và điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào quy định:

“14.Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:– Hoá đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được dùng hoá đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT);– Hoá đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán;– Hoá đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua (trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 11 Điều này);

– Hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo), Hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đổi. “;

“1.Có hoá đơn GTGT hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chứcnước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2.Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hoá nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT 

Trường hợp Công ty TNHH Vinkems kinh doanh ngành, nghề không thuộc ngành, nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh kiểm tra, xác định nếu trường hợp ngành, nghề kinh doanh của Công ty không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc ngành, nghề bị cấm kinh doanh thì thống nhất với đề xuất tại công văn số 297/CT-TTr ngày 26/01/2015 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, cụ thể:

Chấp nhận việc kê khai thuế GTGT đầu vào đối với HĐKD ngành, nghề không thuộc ngành, nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Vinkems. Cục Thuế tỉnh Tây Ninh hướng dẫn Công ty bổ sung ngành, nghề theo quy định.

Chúc các bạn thành công!

  •  Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  •  VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  •  Hotline: 0966.246.800
  •  Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO