Quy định về việc phát hành hóa đơn có mệnh giá

28/02/2018 675 lượt xem    

Việc phát hành hóa đơn có mệnh giá sẽ phải tuân thủ một cách nghiêm ngặt các quy định gì về thuế GTGT? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về việc phát hành hóa đơn có mệnh giá theo hướng dẫn tại Công văn số 1006/TCT-CS ngày 15 tháng 03 năm 2016, cụ thể như sau:

– Tại Điều 4 và Điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định một số nội dung bắt buộc trên hóa đơn:

“a) Tên loại hóa đơn.

Tên loại hóa đơn thể hiện trên mỗi tờ hóa đơn. Ví dụ: HÓA ĐƠN GTGT, HÓA ĐƠN BÁN HÀNG…

Trường hợp hóa đơn còn dùng như một chứng từ cụ thể cho công tác hạch toán kế toán hoặc bán hàng thì có thể đặt thêm tên khác kèm theo, nhưng phải ghi sau tên loại hóa đơn với cỡ chữ nhỏ hơn hoặc ghi trong ngoặc đơn. Ví dụ: HÓA ĐƠN GTGT – PHIẾU BẢO HÀNH, HÓAĐƠN GTGT (PHIẾU BẢO HÀNH), HÓA ĐƠN GTGT – PHIẾU THU TIỀN, HÓA ĐƠN GTGT (PHIẾU THU TIỀN)…

i) Tên tổ chức nhận in hóađơn.”

“Điều 18. Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn

  1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.
  2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê.

Trường hợp người bán nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất GTGT” và “tiền thuế GTGT”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

  1. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóađơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổngcộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.”

– Tại khoản 9, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“9. Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, bao gồm dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh cho người và vật nuôi, dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch, dịch vụ điều dưỡng sức khỏe, phục hồi chức năng cho người bệnh.

Dịch vụ y tế bao gồm cả vận chuyển người bệnh, dịch vụ cho thuê phòng bệnh, giường bệnh của các cơ sở y tế; xét nghiệm, chiếu, chụp, máu và chế phẩm máu dùng cho người bệnh.

Trường hợp trong gói dịch vụ chữa bệnh (theo quy định của Bộ Y tế) bao gồm cả sử dụng thuốc chữa bệnh thì khoản thu từ tiền thuốc chữa bệnh nằm trong gói dịch vụ chữa bệnh cũng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT”.

Trả lời công văn số 2386/CT-HCQTTVAC ngày 7/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre về việc phát hành hóa đơn có mệnh giá, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp cung cấp dịch vụ có giá trị thanh toán dưới 200.000 đ không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua có yêu cầu lập và giao hóa đơn. Khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ cuối mỗi ngày cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định.

Theo trình bày của Cục Thuế, trường hợp Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu có dịch vụ khám chữa bệnh, mức thu khám chữa bệnh là 14.000 đồng/ lượt, do số lượng người khám bệnh đông nên Bệnh viện đề nghị được in hóa đơn bán hàng mẫu số 002/GTTT có thể ghi sẵn nội dung là mức giá dịch vụ khám chữa bệnh 14.000đ/lượt (nếu các tiêu chí khác đầy đủ theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên) thì đề nghị Cục Thuế xem xét, chấp thuận kiến nghị của Bệnh viện.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO