Quy định về việc kê khai, nộp thuế GTGT của Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nam

21/03/2018 536 lượt xem    

Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nam càn tuân thủ các quy định gì khi kê khai, nộp thuế GTGT? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về việc kê khai, nộp thuế GTGT của Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nam theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4756/TCT-CS ngày 11 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

– Tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng như sau:

“2. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng như sau:

b) Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:

– Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%;

– Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

– Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

– Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

c) Doanh thu để tính thuế GTGT là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bao gồm các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và doanh thu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì không áp dụng tỷ lệ (%) trên doanh thu đối với doanh thu này.”

– Tại điểm d khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi điểm b khoản 5 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng/quý tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu như sau:

“Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng/quý tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu là Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.”

Trả lời công văn số 2434/CT-KK&KTT ngày 07/09/2015 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam nêu vướng mắc trong việc kê khai, nộp thuế GTGT của Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Thông tư số26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nhất trí với Cục Thuế tỉnh Hà Nam theo đó Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nam thực hiện xác định số thuế GTGT phải nộp bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu theo hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và kê khai thuế GTGT theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO