Quy định về việc đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

28/02/2018 713 lượt xem    

Trường hợp ông Bùi Kim Liên (Địa chỉ: Tổ 2 Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La)  có cháy nội đang trọng độ tuổi lao động và có thu nhập thì khi đăng kí giảm trừ gia cảnh, cháu nội của ông có được coi là người phụ thuộc không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về việc đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo hướng dẫn tại Công văn số 1014/TCT-TNCN ngày 15 tháng 03 năm 2016 cụ thể như sau:

– Điểm d, Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định về các khoản giảm trừ, trong đó quy định về người phụ thuộc, bao gồm:

“d.1) Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể gồm:

d.1.1) Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng).

Ví dụ 10: Con ông H sinh ngày 25 tháng 7 năm 2014 thì được tính là người phụ thuộc từ tháng 7 năm 2014.

d.1.2) Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

d.1.3) Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

d.4) Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này bao gồm:

d.4.1) Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế.

d.4.2) Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế.

d.4.3) Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột.

d.4.4) Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật”.

Trả lời Đơn kiến nghị ngày 22/01/2016 của Ông Bùi Kim Liên về việc đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định nêu trên, trường hợp như Ông trình bày trong đơn, cháu nội của Ông do có bố đang trong độ tuổi lao động và có thu nhập nên cháu là người phụ thuộc của bố khi đăng ký giảm trừ gia cảnh.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO