Quy định về việc cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

26/03/2018 638 lượt xem    

Ngày 04/8/2015, Cục Thuế thành phố Hà Nội có gửi công văn số 50758/CT-QLN yêu cầu Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Bài viết hướng dẫn Quy định về việc cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. (Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 3288/TCT-QLN ngày 14/8/2015). Cụ thể như sau:

– Tại điểm b K2 Đ13 Mục 2 TT215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC; hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Cụ thể quy định:

“…Trường hợp tổ chức, cá nhân không cung cấp hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ về việc sử dụng hóa đơn thì căn cứ vào dữ liệu hóa đơn do cơ quan thuế quản lý để đề nghị tổ chức, cá nhân đối chiếu số liệu tại cơ quan thuê, sau khi đối chiếu mà dữ liệu của tổ chức, cá nhân sai lệch với dữ liệu hóa đơn do cơ quan thuế quản lý thì đề nghị tổ chức, cá nhân đó điều chỉnh số liệu và báo cáo bổ sung.

Sau 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thuế đề nghị điều chỉnh số liệu, nếu tổ chức, cá nhân không thực hiện báo cáo điều chỉnh thì căn cứ vào dữ liệu hóa đơn do cơ quan thuế quản lý để ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.”

Căn cứ các quy định nêu trên:

Trường hợp cơ quan thuế đã thực hiện việc xác minh thông tin về tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định tại Thông tư số 215/2013/TT-BTC (nêu trên) nhưng người nộp thuế vẫn không thực hiện cung cấp, đối chiếu thông tin về việc sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế, thì sau 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thuế đề nghị người nộp thuế đến đối chiếu số liệu mà người nộp thuế không thực hiện thì căn cứ vào dữ liệu hóa đơn do cơ quan thuế quản lý để ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO